Błędy medyczne a odszkodowanie

Z roku na rok przybywa coraz więcej procesów sądowych o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia.

Badania przeprowadzone w 2000 r. przez CBOS wskazują, że 31% polskiego społeczeństwa uważa, iż bezpośrednio spotkało się z przypadkami błędów medycznych. Ukrywanie błędów lekarskich przez środowisko lekarzy jest jednym z powodów niższego niż przeciętnie w Europie zaufania społecznego Polaków do lekarzy.

 

W związku z tym, możliwe jest ubieganie się o rekompensatę finansową za nieprawidłowe leczenie. Jeżeli orzecznik stwierdzi, że doszło do zdarzenia medycznego z powodu działania niezgodnego z wiedzą medyczną, pacjent otrzyma pieniądze od ubezpieczyciela.

 

Przykłady błędów medycznych:

 • nierozpoznanie choroby (np. nowotworu, zawału serca, niedrożności lub perforacji jelit, uszkodzenia moczowodu, złamania pięty), skutkujące opóźnieniem wdrożenia odpowiedniego leczenia,
 • błędne diagnozy (np. skierowanie pacjenta z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego na leczenie cukrzycy, zdiagnozowanie u pacjenta ze skrętem jądra – zapalenia jądra i wdrożenie leczenia farmakologicznego zamiast operacyjnego), skutkujące opóźnieniem we wdrożeniu odpowiedniego leczenia,
 • zaniechania w leczeniu (np. niewykonanie wymaganych badań obrazowych głowy, zaniechanie leczenia operacyjnego krwiaka po operacji kręgosłupa) skutkujące pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, utrwaleniem skutków choroby a nawet zgonem pacjenta,
 • wykonanie zabiegu usunięcia narządu np. macicy z przydatkami pomimo braku medycznych wskazań do jego wykonania,
 • błędy techniczne podczas operacji (np. wadliwe zespolenie złamania ręki),
 • błędy w profilaktyce pooperacyjnej (np. zbyt krótkie stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej po zabiegu ortopedycznym, skutkujące rozwojem zakrzepicy żylnej),
 • stosowanie historycznych, zarzuconych metod leczenia (np. moczenie ran w mydlinach),
 • błędy okołoporodowe (np. brak lub opóźnienie cięcia cesarskiego, stosowanie zabronionych manewrów okołoporodowych, brak pełnej diagnostyki matki i dziecka przed porodem, błędy w interpretacji wyników badań czy zapisów KTG), skutkujących porażeniem splotu barkowego, niedotlenieniem okołoporodowym a nawet zgonem dziecka przed urodzeniem albo po urodzeniu,
 • wykonywanie zabiegów i operacji na pacjentach bez ich świadomej zgody,
 • wadliwe leczenie zakażeń szpitalnych (np. świadome podawanie niewłaściwych i nieskutecznych antybiotyków, pomimo wiedzy że bakteria stwierdzona u pacjenta jest na nie oporna),
 • naruszenie praw pacjenta w toku prawidłowo prowadzonego leczenia.

 

Choć sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne należą do najbardziej skomplikowanych, wymagających rozległej wiedzy medycznej, MENTAX SA w swojej bazie orzeczników posiada doświadczonych lekarzy różnej specjalizacji, którzy na co dzień rozpatrują tego typu błędy.


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u