Co to takiego to NNW? 馃 Kiedy i jak zg艂osi膰 szkod臋?

NNW to skr贸t ubezpieczenia od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w. Ochron膮 obj臋te jest 偶ycie lub zdrowie cz艂owieka.

Wielokrotnie gdy ubezpieczamy auto, zaczynamy now膮 prac臋 lub dziecko rozpoczyna nowy rok szkolny, s艂yszymy o ubezpieczeniu NNW. Ale co to takiego to NNW?

 

NNW to skr贸t ubezpieczenia od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w. NNW ma zastosowanie nie do samochodu czy maj膮tku ale do ludzi.

 

Oczywi艣cie wykupienie ubezpieczenia NNW jest dobrowolne i nale偶y pami臋ta膰 i偶 nie koliduje z innymi wykupionymi ubezpieczeniami podobnego typu. W przeciwie艅stwie do ubezpiecze艅 maj膮tkowych czy komunikacyjnych, wyp艂at臋 odszkodowania tytu艂u NNW mo偶na uzyska膰 z kilku polis. Jest to zgodne z powiedzeniem i偶, zdrowia i 偶ycia ludzkiego nie da si臋 wyceni膰.

 

Jaki jest zakres ubezpieczenia NNW?聽 Zakres NNW mo偶e by膰 bardzo szeroki jak i wyspecjalizowany w zale偶no艣ci od pakietu. Umowa ubezpieczeniowa mo偶e zawiera膰:

 • 艣wiadczenie z tytu艂u trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu,
 • zwrot lub refundacj臋 koszt贸w leczenia,
 • pomoc medyczn膮,
 • pobyt i opiek臋 w szpitalu,
 • rekonwalescencj臋,
 • rehabilitacj臋,
 • pomoc finansow膮 w przypadku czasowej niezdolno艣ci do pracy,
 • pomoc finansow膮 w przypadku ca艂kowitej niezdolno艣ci do pracy,
 • przeszkolenie zawodowe dla inwalid贸w,
 • koszt transportu zw艂ok i organizacji pogrzebu,
 • 艣wiadczenia z tytu艂u 艣mierci na skutek nieszcz臋艣liwego wypadku.

Musimy tak偶e pami臋ta膰 i偶 umowa ubezpieczeniowa mo偶e obejmowa膰 dodatkowy zakres odpowiedzialno艣ci.

 

Umowa ubezpieczeniowa NNW聽 traktuje o odpowiedzialno艣ci ubezpieczyciela ale te偶 nak艂ada pewne obowi膮zki na beneficjenta ubezpieczenia.

 

Obowi膮zki ubezpieczonego

Gdy zdarzy si臋 Nam wypadek, kt贸ry obj臋ty jest odpowiedzialno艣ci膮, umowa z ubezpieczycielem zobowi膮zuje nas do:

 • z艂agodzenia skutk贸w wypadku przez niezw艂oczne poddanie si臋 opiece lekarskiej oraz zaleconemu leczeniu,
 • zawiadomienia ubezpieczyciela o zaistnia艂ym wypadku i dostarczeniu wszelkiej niezb臋dnej dokumentacji,
 • poddania si臋 dodatkowym badaniom medycznym lub badaniu przez lekarzy wskazanych ubezpieczyciela聽 – na koszt ubezpieczyciela,
 • okazania ubezpieczycielowi przez uposa偶onego aktu zgonu oraz kart臋 statystyczn膮 zgonu lub dokumentacj臋 medyczn膮 potwierdzaj膮c膮 przyczyn臋 zgonu ubezpieczonego.

 

Kiedy i jak zg艂osi膰 szkod臋

Generalnie okres zg艂oszenia szkody wynika z art. 819 搂 1 kodeksu cywilnego, kt贸ry zak艂ada i偶 szkod臋 mo偶na zg艂osi膰 w ci膮gu trzech lat od daty zdarzenia szkodowego. W przypadku szkody na osobie, kt贸ra jest wynikiem przest臋pstwa, ten termin jest wyd艂u偶ony a偶 do 20 lat. Jednak zanim zg艂osimy szkod臋 NNW nale偶y聽 sprawdzi膰 OWU danego ubezpieczyciela pod k膮tem terminu zg艂oszenia szkody, zakresu odpowiedzialno艣ci oraz potrzebnych dokument贸w.

 

Nale偶y pami臋ta膰 aby nie zwleka膰 ze zg艂oszeniem szkody do ubezpieczyciela, poniewa偶 mo偶e si臋 to przyczyni膰 do obni偶enia odszkodowania. M贸wi si臋 te偶 i偶 najlepiej, aby w momencie zg艂oszenia leczenie by艂o ju偶 zako艅czone, ale je艣li przypuszczamy, 偶e b臋dzie ono trwa膰 miesi膮cami, mo偶na zg艂osi膰 szkod臋 wcze艣niej.

 

Przed zg艂oszeniem szkody warto zorganizowa膰 wszelk膮 dokumentacj臋 medyczn膮 zwi膮zan膮 z urazem/wypadkiem oraz z przebiegiem leczenia w tym badania obrazowe (MRI, RTG, USG) – je艣li by艂y wykonane.

 

Jak zg艂osi膰 szkod臋?

W obecnych czasach ubezpieczyciel umo偶liwia nam szerok膮 gam臋 sposob贸w zg艂oszenia szkody:

 • osobi艣cie w plac贸wce ubezpieczyciela, gdzie pracownik pomo偶e wype艂ni膰 wszelkie dokumenty. Warto te偶 mie膰 ze sob膮 kopi臋 dokumentacji medycznej (potwierdzona zgodno艣膰 z orygina艂em),
 • telefonicznie, za po艣rednictwem infolinii. Pracownik podczas rozmowy wype艂ni za nas zg艂oszenie szkody. Natomiast w p贸藕niejszym czasie nale偶y dostarczy膰 ubezpieczycielowi wymagane dokumenty,
 • listownie lub e-mail – druk zg艂oszenia mo偶na wys艂a膰 poczt膮 lub mailem, powinni艣my te偶 do艂膮czy膰 dokumentacj臋 medyczn膮,
 • on-line – zg艂aszamy szkod臋 poprzez internetowy formularz ubezpieczyciela, kt贸ry krok po kroku nas poprowadzi. R贸wnie偶 internetowo do艂膮czamy dokumentacj臋 medyczn膮 (skany dokument贸w) potrzebne do procesu obs艂ugi szkody. Jak na razie ten spos贸b zg艂oszenia szkody wydaje si臋 by膰 najszybszy i wygodniejszy dla ubezpieczonego.

 

Jakie dokumenty?

Jak ju偶 wspomnieli艣my umowa ubezpieczeniowa nak艂ada na poszkodowanego powinno艣膰 dostarczenia dokumentacji potrzebnej w procesie likwidacji szkody a ostatecznie do wyp艂aty odszkodowania. Warto przed zg艂oszeniem szkody skompletowa膰 wymagane dokumenty:

 • druk zg艂oszenia szkody,
 • opis okoliczno艣ci zdarzenia szkodowego (upadek, wypadek komunikacyjny itd),
 • dokument udzielania pierwszej pomocy (karta z SOR itd),
 • dokumentacja z przebiegu leczenia – leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne itp.,
 • badania obrazowe – RTG, USG, MRI, TK lub inne je艣li by艂y wykonywane w przebiegu leczenia,
 • koszty leczenia – lek贸w, rehabilitacji (paragony, faktury) – je艣li wyst臋puje takie roszczenie,
 • protok贸艂 wypadku przy pracy – je艣li wypadek mia艂 miejsce w czasie pracy,
 • ZLA – zwolnienie lekarskie – je艣li wyst臋puje roszczenie z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy lub czasowej niezdolno艣ci do pracy,
 • informacja o preferowanym聽 sposobie wyp艂aty przez ubezpieczyciela 艣wiadczenia – nr rachunku bankowego, przekaz pocztowy.

 

Gdy zg艂aszamy szkod臋 do ubezpieczyciela i przedk艂adamy dokumentacj臋 medyczn膮, musimy si臋 tak偶e liczy膰 z tym 偶e dokumenty mog膮 by膰 niewystarczaj膮ce do wydania decyzji przez zak艂ad. Zazwyczaj mo偶emy by膰 wtedy wezwani na badanie lekarskie lub diagnostyczne przez zak艂ad ubezpiecze艅.

 

Wyp艂ata odszkodowania

Zgodnie z tre艣ci膮 art. 14 ust. 1 z dnia聽 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowi膮zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze聽 Ubezpiecze艅 Komunikacyjnych, ubezpieczyciel powinien podj膮膰 decyzj臋 i wyp艂aci膰 odszkodowanie w ci膮gu 30 dni od daty zg艂oszenia szkody. Oczywi艣cie czas ten mo偶e si臋 wyd艂u偶y膰 w zale偶no艣ci od stopnia skomplikowania sprawy, braku dokumentacji potrzebnej do ustalenia odpowiedzialno艣ci i wysoko艣ci odszkodowania.

 

W sytuacji niemo偶no艣ci zaspokojenia roszcze艅 poszkodowanego w terminie 30 dni, ubezpieczyciel zobowi膮zany jest do wskazania na pi艣mie przyczyny niedotrzymania terminu.

 

Odnosz膮c si臋 do termin贸w likwidacji szkody na艂o偶onych na ubezpieczyciela, musimy pami臋ta膰, 偶e je艣li nie zako艅czyli艣my leczenia to proces ca艂kowitej likwidacji szkody wyd艂u偶y si臋. Zak艂ady ubezpiecze艅 przewiduj膮 tak膮 mo偶liwo艣膰 i mog膮 wyda膰 decyzj臋 wst臋pn膮 (bezsporn膮), nast臋puje wtedy wyp艂ata cz臋艣ciowa odszkodowania. Natomiast po zako艅czonym leczeniu poszkodowany zobowi膮zany jest dostarczy膰 dokumentacj臋 z przebiegu leczenia i na tej podstawie zostanie podj臋ta ostateczna decyzja.

 

Wysoko艣膰 odszkodowania z tytu艂u NNW jest uzale偶niona od kilku istotnych czynnik贸w i nie zawsze przy takich samych urazach kwota odszkodowania jest taka sama.

 

Wysoko艣膰 艣wiadczenia ustalana jest w oparciu o:

 • sum臋 ubezpieczenia – im wy偶sza suma ubezpieczenia tym wy偶sze 艣wiadczenie,
 • skala urazu – im bardziej skomplikowany i powa偶ny uraz tym wy偶sze 艣wiadczenie,
 • przebieg leczenia – powik艂ania, efekty leczenia,
 • wsp贸艂istniej膮ce stany chorobowe – choroby, kt贸re mog膮 przyczyni膰 si臋 do powstania urazu,
 • szczeg贸lne warunki zawarte w umowie ubezpieczeniowej.

Opublikowano:

Mentax na Facebook'u