Czy opłaca się wykupić zdrowotne ubezpieczenie grupowe?

Co właściwie daje grupowe ubezpieczenie na życie pracownikom? 🤔

Ubezpieczenie grupowe to rodzaj polisy na życie, która oferowana jest w zakładach pracy pracownikom. Ubezpieczyciel nie dokonuje medycznej oceny ryzyka osób przystępujących do ubezpieczenia co oznacza, że nie różnicuje osób obejmowanych odpowiedzialnością ze względu na ich zdrowie. Za sprawą braku oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz uśrednionej wysokości stawek, ubezpieczenie grupowe jest tańsze od ubezpieczenia indywidualnego. Na wysokość składki ma wpływ liczba oraz struktura osób przystępujących do ubezpieczenia, zakres i sumy ubezpieczenia oraz ilość ryzyka zawartego w polisie. W trakcie trwania umowy nie można rozszerzać ochrony ani samemu dobierać składników polisy. 

 

Ubezpieczenie grupowe obejmuje trzy grupy ryzyka: ryzyko śmierci, ryzyko zdrowotne oraz ryzyko rodzinne. W ubezpieczeniu grupowym w razie śmierci ubezpieczonego należy się odszkodowanie. W przypadku śmierci naturalnej (np. zawał) jest ono dużo niższe niż gdyby śmierć nastąpiła w następstwie nieszczęśliwego wypadku (np. wypadek komunikacyjny). Jednak wiadomo, że występuje o wiele większe prawdopodobieństwo śmierci naturalnej niż zgonu w wypadku drogowym. Polisa grupowa obejmuje też ryzyko zdrowotne takie jak: pobyt w szpitalu z powodu choroby, nieszczęśliwego wypadku, uszczerbku na zdrowiu, operacji czy niezdolności do pracy. W przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu sumy odszkodowania są zazwyczaj zadowalające. Jednak gdy przyjdzie się nam zmierzyć z poważnym zachowaniem (np. nowotwór) koszty leczenia są zazwyczaj o wiele wyższe niż przysługujące nam odszkodowanie. Do ryzyka rodzinnego możemy zaliczyć śmierć małżonka, rodzica lub teścia a także urodzenie dziecka. Świadczenia jakie można otrzymać w przypadku wystąpienia tego ryzyka są niewielkie, ale zawsze stanowią jakiś dodatek finansowy. 

 

Składka w grupowym ubezpieczeniu na życie może być w całości odprowadzana przez pracownika, bądź w połowie opłacana przez pracodawcę i w połowie przez pracownika. W przypadku gdy pracownik pokrywa koszt swojego ubezpieczenia, składka potrącana jest z  jego pensji i przekazywana do ubezpieczyciela. Nie ma zatem konieczności pamiętania o opłacaniu tych składek, a odpowiednia kwota zostaje przekazana z firmowego konta. 

 

Czy opłaca się mieć zdrowotne ubezpieczenie grupowe?

Na pewno zaletą takiego ubezpieczenia jest niska cena. Jeśli chcemy przystąpić do grupowego ubezpieczenia należy przede wszystkim zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, okresami karencji oraz włączeniami OWU. Jeśli ktoś uważa, że warunki grupowego ubezpieczenia nie są dla niego odpowiednie to ma zawsze możliwość zawarcia polisy indywidualnej. Należy jednak pamiętać, że stawka za ubezpieczenie zawarte prywatnie może być kilkakrotnie wyższa.    

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u