DECYZJA

Nadszedł czas podsumowań pierwszego etapu prac nad innowacjami w MENTAX SA

Podsumowując pierwszy etap prac nad innowacjami w MENTAX SA trzeba przyznać, że marzec i kwiecień były dla nas gorącymi miesiącami: 

 

👉 4 zwalidowane innowacyjne pomysły na biznes

👉 17 osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę nad ich rozwojem 

👉 8 facylitatorów zewnętrznych wspierających proces

👉 140 godzin samych design sprintów

👉 38 wywiadów przeprowadzonych z potencjalnymi użytkownikami nowych produktów

 

Co dalej? Domknęliśmy kosztorysy i zmapowaliśmy niezbędne zasoby do rozwoju nowych projektów. Decyzję, nad którymi produktami będziemy dalej pracować, podejmiemy już w przyszłym tygodniu. 

 

Z perspektywy ostatnich miesięcy widzimy, że proces generowania i wdrażania innowacji w firmie wymaga jasnych ram i uporządkowanego działania. Tym mocniej doceniamy to, że mogliśmy przetestować różne podejścia i stworzyć własną ścieżkę budowania innowacji w firmie. Dziękujemy Huge Thing, MITEF CEE i Open Innovation House za nieprzeciętną przygodę! 

 

Największe podziękowania należą się osobom z zespołu MENTAX SA, które wzięły udział w eksperymencie i dzień po dniu poza codziennymi obowiązkami dowoziły kolejne elementy układanki zwanej Proof of Concept.

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u