ISO część 3 – ISO w MENTAX

Wiemy już co to jest ISO, znamy historię tej organizacji i rozumiemy potrzebę istnienia standardów i norm.

Normą, którą uznaliśmy za najważniejszą do wdrożenia stała się ISO 9001 – norma, określająca wymagania, które powinien spełniać System Zarządzania Jakością w organizacji. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów). Wymagania te uwzględniają osiem zasad jakości:

 

  • zorientowanie na klienta
  • przywództwo
  • zaangażowanie ludzi
  • podejście procesowe
  • systemowe podejście do zarządzania
  • ciągłe doskonalenie
  • rzeczowe podejście do podejmowania decyzji
  • wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami

 

Oczywiście, jak w każdej podobnej sytuacji, wdrożenie norm ISO rozpoczyna się od przygotowania stosownej dokumentacji. Prace nad nią rozpoczęliśmy w styczniu 2016 roku i trwały do czerwca. Dokumentację można oczywiście przygotować szybciej, jednak my postanowiliśmy pracować jak “ktoś nowy” w organizacji i do każdego zagadnienia podchodzić tak, jakbyśmy dopiero co się o nim dowiedzieli. Taka metodyka pozwoliła już na etapie dokumentacyjnym uporządkować wiele drobnych spraw, dzięki czemu późniejszy proces certyfikacji przeszedł bez problemów. Warto także wspomnieć, że w procesie przygotowywania do wdrożenia i certyfikacji wspierała nas firma iQuelle sp. z o.o. z Gdańska.

 

Po przygotowaniu dokumentacji, nastąpił proces certyfikacji. Zadanie to realizowała zewnętrza firma specjalizująca się w tym zakresie oraz posiadająca uprawnienia do wystawiania certyfikatów ISO. Sam proces certyfikacji obejmował wszystkie nasze biura – zarówno BLS w Koszalinie, jak i IT we Wrocławiu i trwał dwa dni (zasługa dobrze przygotowanej dokumentacji) a realizowała go firma SGS Polska sp z o.o.

 

Nasz pierwszy certyfikat ISO otrzymaliśmy 27 lipca 2016 roku, z trzyletnią datą ważności. Niezależnie jednak od terminu ważności, wymagania ISO nakładają na nas obowiązek poddania się corocznemu audytowi kontrolnemu, który w latach 2017 i 2018 przeszliśmy bezproblemowo, co cieszyło nas niezmiernie, tym bardziej, że w 2018 roku przeszliśmy z ISO 9001:2008 na najnowszą ISO 9001:2015.

 

Nie bez znaczenia jest także fakt, że wdrożenie tej normy znacząco pomogło nam w przystosowaniu się do wymagań RODO.

 

Rok 2019 to rok, w którym obecny certyfikat stracił swoją ważność i konieczna była pełna recertyfikacja. Dzięki zaangażowaniu wszystkich naszych współpracowników miło nam ogłosić, że bezproblemowo przedłużyliśmy nasz certyfikat na kolejne lata.


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u