Jak zgłosić szkodę OC?

Zalanie mieszkania przez sąsiada to częste zdarzenie, które może wyrządzić wiele szkód

Szkody zalaniowe są jednymi z najczęściej wynikającymi szkodami majątkowymi dotyczącymi osób fizycznych. Zalanie mieszkania przez sąsiada lub zalanie sąsiada przez ubezpieczonego sprawia zawsze wiele problemów a złagodzeniu ich pozwoli posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia mieszkania (ubezpieczenie OC w życiu prywatnym).

 

W razie powstania szkody Ubezpieczony (poszkodowany) zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić swojego ubezpieczyciela o zdarzeniu oraz ustalić ewentualną przyczynę zalania. Takie zdarzenie powinno się zgłosić również do administratora budynku aby móc ustalić czy nasz sąsiad jest faktycznie odpowiedzialny za zdarzenie.

 

W przypadku, kiedy potwierdziło się, że zalanie jest z mieszkania powyżej i właściciel przyznaje się do winy najprościej byłoby aby sprawca udostępnił poszkodowanemu swój numer polisy. Wtedy taką szkodę zgłaszamy bezpośrednio do Ubezpieczyciela sprawcy szkody.

 

W jaki sposób to zrobić?

Można zgłosić dzwoniąc na infolinię lub przez internet wypełniając szczegółowo formularz. Ważne jest podanie danych osobowych i adresowych poszkodowanego w zgłoszeniu szkody, dokładny opis przebiegu zdarzenia i podanie przyczyny powstania szkody oraz kto był jej sprawcą.

 

W przypadku powiadomienia administracji budynku, policji, straży pożarnej lub innej instytucji, należy wskazać nazwę i adres jednostki, w której dokonano zgłoszenia zdarzenia.

 

Jeśli istnieli bezpośredni świadkowie zdarzenia, w zgłoszeniu szkody należy podać ich dane osobowe i adresowe.

 

Do zgłoszenia szkody należy dołączyć kserokopię niżej wymienionych dokumentów:

  • dokument potwierdzający własność zniszczonego mienia np. akt notarialny
  • spis zniszczonego mienia w przypadku urządzeń i wyposażenia z określeniem ich wartości i roku nabycia lub dokumenty potwierdzające pochodzenie i nabycie mienia
  • potwierdzenie zalania lokalu przez administratora lokalu/budynku wraz z podaniem przyczyny szkody
  • potwierdzenie (oświadczenie sprawcy) zalania lokalu przez sprawcę zalania (osobę fizyczną) wraz z podaniem przyczyny szkody, oczywiście jeśli takie oświadczenie przekaże sprawca przyznając się do winy. W innym przypadku Ubezpieczyciel wystąpi z prośbą do sprawcy szkody o wypełnienie takiego oświadczenia.

 

A jak zgłosić szkodę, gdy to my zalaliśmy naszego sąsiada?

Można zrobić to w sposób przedstawiony powyżej (udostępniając naszą polisę: numer oraz nazwę zakładu ubezpieczeniowego) albo zgłosić szkodę w imieniu poszkodowanego sąsiada podając jego dane adresowe oraz dane do kontaktu wraz z oświadczeniem zawierającym opis przebiegu zdarzenia, podania przyczyny powstania szkody oraz to, że jesteśmy  sprawcą i wyrażamy zgodę na wypłatę odszkodowania ze swojej polisy.

 

Po zgłoszeniu szkody z poszkodowanym kontaktuje się Ubezpieczyciel sprawcy celem przeprowadzenia likwidacji szkody.

 

Poszkodowany powinien udostępnić dokument potwierdzający własność lokalu, ponieważ ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne – oznacza to, że jeżeli ktoś występuje z roszczeniem  musi  to roszczenie udowodnić – w tym wypadku musi udowodnić, że jest właścicielem mienia, co do którego występuje z roszczeniem, Ubezpieczyciel sprawcy nie wypłaci odszkodowania nie mając pewności, że wypłaca odszkodowanie osobie, która nie udokumentuje stosunku prawnego do nieruchomości. 

Źródło zdjęcia


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u