Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia NNW?

Czy w każdej sytuacji masz szansę na odszkodowanie?

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne. Zawarcie takiej polisy stanowi ochronę naszego zdrowia i uprawnia do otrzymania świadczenia w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Szerszy wariant polisy przewiduje dodatkowo zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji czy leków.

 

Każdy ubezpieczyciel ma swoją definicję nieszczęśliwego wypadku lecz w większości elementem wspólnym tej definicji jest konieczność wystąpienia nagłego zdarzenia, niezależnego od woli człowieka, którego skutkiem byłoby uszkodzenie ciała lub śmierć. Samo wystąpienie zdarzenia nie powoduje, że ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie. Skutki wypadku muszą być takie jak zostało to określone w OWU czyli w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Jedną z głównych przyczyn odmowy wypłaty odszkodowania jest brak trwałego uszczerbku na zdrowiu czyli brak trwałych następstw zdarzenia. Często wszelkiego rodzaju stłuczenia bądź skręcenia nie pozostawiają trwałych następstw. Ocena uszczerbku na zdrowiu może zostać dokonana zaocznie przez lekarza orzecznika bądź na badaniu bezpośrednim w gabinecie. O tym czy zostanie powołana komisja decyduje ubezpieczyciel na podstawie złożonej przez poszkodowanego dokumentacji medycznej z leczenia powypadkowego.

 

Ubezpieczyciel może również odmówić wypłaty świadczenia z powodu braku wystąpienia przyczyny zewnętrznej. Bardzo często powodem odmowy są zgłoszenia urazów, które nastąpiły na skutek przeciążeń lub nadwyrężeń, stanów chorobowych i zespołów bólowych. Ogólne warunki ubezpieczenia nie przewidują wypłat odszkodowania w przypadku gdy poszkodowany był nietrzeźwy, gdy jego działania zostały uznane za celowe i dążące do umyślnego samookaleczenia. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień również jest podstawą odmowy wypłaty odszkodowania. Wyłączeniem są również szkody powstałe na skutek aktów terroryzmu, działań wojennych lub stanu wyjątkowego.  

 

Wysokość odszkodowania NNW zależy od sumy ubezpieczenia. Im wyższa składka za ubezpieczenie tym odszkodowanie będzie wyższe. Należy również pamiętać, że w ramach ubezpieczenia NNW ubezpieczyciel nie płaci zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie. Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela ma prawo złożyć odwołanie. 

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u