Kim jest Rzecznik Ubezpieczonych?

Czym zajmuje się i kiedy może nam pomóc?

Rzecznik Finansowy (do 2015 Rzecznik Ubezpieczonych) – polski urząd państwowy, którego zadaniem jest m.in. reprezentowanie interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych (PPE).

 

Czym zajmuje się Rzecznik Ubezpieczonych?

Do obowiązków rzecznika finansowego należy nie tylko pomoc ludziom w potrzebie, do podstawowych zadań należy również:

 • udzielanie bezpłatnych porad, opinii, konsultacji i informacji prawno-ubezpieczeniowych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 • rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach w wyniku nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji;
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania rynku finansowego;
 • informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego;,inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego.

 

Rzecznik Ubezpieczonych: kiedy może pomóc?

W przypadku niesprawiedliwej dla Ciebie decyzji.

 

Jeśli odwołanie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego nie poskutkowało lub gdy nie dostaliśmy odpowiedzi zwrotnej w ciągu 30 dni. Przed złożeniem skargi do Rzecznika koniecznie trzeba napisać odwołanie do TU, inaczej nasz wniosek zostanie odrzucony.

 

W jakich sytuacjach również warto zwrócić się do Rzecznika Ubezpieczeń?

 • ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania z OC;
 • ubezpieczyciel wypłacił zaniżone odszkodowanie;
 • masz podwójne ubezpieczenie i nie wiesz, co dalej;
 • nie jesteś pewien, jakie są Twoje prawa;
 • instytucja finansowa odrzuciła Twoją reklamację.

 

Czy Rzecznik Osób Ubezpieczonych naprawdę może Ci pomóc?

Odpowiedź brzmi: TAK

 

Choć instytucja ta nie może całkowicie odrzucić krzywdzącej Cię decyzji ubezpieczyciela, jest w stanie ją dokładnie, fachowo zanalizować i w razie potrzeby zakwestionować – wraz z podaniem prawnej argumentacji. Pamiętaj też o tym, że Rzecznik ma prawo skierowania sprawy do innych organów – np. do Komisji Nadzoru Finansowego czy prokuratury a to przyspieszyć rozwiązanie Twojej sprawy.

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u