Komunikacja wewnątrz zespołu

Szkolimy się! Warsztaty działu likwidacji szkód osobowych.

Dział likwidacji szkód osobowych spotkał się z całym zespołem w Koszalinie. Tematyką warsztatów była komunikacja wewnątrz zespołu, odnajdywanie się w sytuacji zmiany w środowisku pracy oraz zarządzanie tą zmianą. Szkolenie prowadziła pani Agnieszka Marczak – akredytowany coach ICF, specjalizująca się w life i business coachingu.

 

Pierwszego dnia spotkaliśmy się na sesji grupowej. Pracowaliśmy nad identyfikacją oporu w procesie zmian. Omawialiśmy naturalne etapy oraz reakcje, jakie powstają podczas tych zmian, wykorzystując w tym celu narzędzie Points of You. Po więcej informacji na temat tej metody odsyłamy do strony: http://www.points-of-you.pl/o-nas/metoda.

 

W drugim oraz trzecim dniu odbywały się sesje indywidualne, podczas których był ustalany cel procesu. Dodatkowym atutem tych dni był czas, który mogliśmy spędzić razem pracując w biurze, stacjonarnie. Mogliśmy jeszcze raz poznać pracę poszczególnych osób w zespole i wspólnie wypracować rozwiązania ułatwiające tę pracę, co nie jest zawsze możliwe przy pracy w rozproszonym zespole. Utrwalenie relacji przy spotkaniu na żywo owocuje lepszą współpracą w czasie kiedy znowu będziemy spotykać się tylko online.

 

Sesja grupowa zamykająca spotkanie odbyła się czwartego dnia. Podsumowaliśmy swoją pracę, podzieliliśmy się również własnymi wnioskami. Każdy z nas zakończył sesję wychodząc z większą wiedzą na temat samego siebie. Naturalny opór, który powstał przed tym spotkaniem zamienił się w chęć dalszego rozwoju, jaki daje coaching dla zespołu.

 

 

 

 

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u