Kradzież pojazdu a odszkodowanie

Proces likwidacji szkody kradzieżowej – krok po kroku.

Kradzież pojazdu to przywłaszczenie pojazdu bez zgody jego właściciela. Niestety obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie chroni nas od takiego ryzyka jak kradzież. Z pomocą przychodzi polisa autocasco. Należy ona do najbardziej popularnych ubezpieczeń dobrowolnych, jednakże nie każda polisa AC chroni nas od ryzyka kradzieży. Możliwe zatem, że trzeba będzie rozszerzyć opcję polisy co wiąże się ze zwiększeniem składki, ale naprawdę warto zabezpieczyć się przed takim zdarzeniem.

 

Jak zachować się po kradzieży?

 

Ogólne warunki ubezpieczenia przewidują pewne procedury w momencie zajścia takiego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

 

W pierwszej kolejności musimy upewnić się jednak, że auto zostało faktycznie skradzione. Może np. okazać się, że dzień wcześniej zaparkowaliśmy w niedozwolonym miejscu, co bardzo często skutkuje odholowaniem pojazdu przez odpowiednie służby. Jeśli już mamy absolutną pewność, że auto zostało skradzione, zdarzenie należy zgłosić na policję i do ubezpieczyciela jak najszybciej to możliwe, gdyż niektóre towarzystwa określają możliwy termin zgłoszenia kradzieży na jeden dzień od jej zauważenia. Zatem, jeśli poszkodowany zwleka ze zgłoszeniem zdarzenia na policję i do ubezpieczyciela to istnieje możliwość odmowy wypłaty odszkodowania. Odmowa może również nastąpić w przypadku, gdy ubezpieczyciel udowodni właścicielowi pojazdu przyczynienie się do jego utraty np. rażące niedbalstwo.

 

Proces likwidacji szkody kradzieżowej – krok po kroku:

 

1. Pamiętaj, że o kradzieży Twojego pojazdu musisz niezwłocznie powiadomić Policję.

 

2. Jeśli powiadomiłeś już Policję, zadzwoń do swojego ubezpieczyciela lub wypełnij formularz na jego stronie internetowej.

 

3. Przygotuj dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • nr polisy lub numer rejestracyjny skradzionego pojazdu,
  • potwierdzenie zgłoszenia sprawy do jednostki Policji.

 

4. Następne kroki

Po zgłoszeniu szkody zostaniesz poproszony o wykonanie kserokopii lub skanu dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu (jeśli była wydana przy rejestracji pojazdu). Następnie w dogodnym dla Ciebie terminie czeka Cię wizyta w Wydziale Komunikacji w celu wyrejestrowania skradzionego pojazdu.

 

Pamiętaj! Jeżeli pojazd stanowił współwłasność – wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.

 

Wniosek znajdziesz w Urzędzie, zabierz ze sobą:

  • dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu,
  • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu.

 

5. Wycena pojazdu

Towarzystwo Ubezpieczeń ustala wysokość odszkodowania na podstawie informacji i dokumentów pozyskanych w procesie likwidacji szkody. Wycena wartości pojazdu ustalana jest w oparciu o notowanie programu eksperckiego.

 

6. Odszkodowanie

Towarzystwo Ubezpieczeń ma na to 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, ale zawsze stara się zająć stanowisko w możliwie najszybszym terminie.


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u