LEAN CANVASY I INNE ASY

U nas lean canvasy gotowe! Przed nami decyzja, które projekty rozwijamy dalej.

W zeszłym tygodniu zespoły pracujące nad nowymi produktami prezentowały rozwiązania przed zarządem. Toczyły się gorące dyskusje na temat możliwości rozwoju tych produktów. I choć na potwierdzenie swoich tez mieliśmy wywiady z potencjalnymi klientami, to jednak do ostatecznej decyzji “go” or “no go” potrzebne są też liczby i uporządkowany proces działania modelu biznesowego. 

 

Tutaj z pomocą przyszły nam znane w środowisku startupowym macierze w tym słynny lean canvas.

 

Lean canvas jest to model biznesowy, jednostronicowy szablon biznes planu stworzony przez Ash Maurya w 2010 roku. Służy do tworzenia i oceny modeli biznesowych, czyli planu stworzonego przez organizację, aby wygenerować przychód i osiągnąć jak największy zysk. Lean canvas to pomocne narzędzie zwłaszcza dla nowo utworzonych przedsiębiorstw, które szukają modelu biznesowego. 

 

Ash Maurya wyróżnił następujące, według niego najważniejsze elementy biznesu:

 • problem
 • segmentacja klientów
 • propozycja wartości
 • rozwiązanie problemu
 • nieuczciwa przewaga
 • struktura przychodów
 • struktura kosztów
 • kanały
 • kluczowe wskaźniki

Jak wypełnić treścią poszczególne segmenty, by stworzyć lean canvas dla rozpatrywanego biznesu? Nam z pomocą przyszły następujące wskazówki.

 1. Problemy – należy wskazać trzy najważniejsze problemy klientów oraz ich dotychczasowe rozwiązania.
 2. Segmentacja klientów – należy ustalić klientów docelowych dla których będzie dostarczany produkt bądź usługa.
 3. Propozycja wartości – należy ustalić korzyści jakie będą mieć klienci dzięki dostarczonemu produktowi bądź usłudze.
 4. Rozwiązanie – należy podać rozwiązanie oraz ich trzy najważniejsze cechy ustalonych wcześniej problemów klientów. 
 5. Nieuczciwa przewaga – należy zastanowić się jaka jest przewaga nad konkurencją, która jest unikatowa i nie da się jej skopiować. 
 6. Struktura przychodów – należy ustalić wszystkie elementy związane z osiąganiem przez firmę przychodów. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie „za co klienci będą chcieli i mogli zapłacić?”.
 7. Struktura kosztów – należy ustalić wszystkie koszty związane z podstawowym funkcjonowaniem firmy, utrzymaniem relacji z klientami oraz generacją przychodów.
 8. Kanały – należy ustalić wszystkie sposoby aby dotrzeć do klientów. 
 9. Kluczowe wskaźniki – jest to zwrotna informacja z rynku na temat naszego produktu bądź usługi

 

Warto zwrócić uwagę na rozłożenie poszczególnych segmentów macierzy. Nie wypełniamy tabeli od lewej do prawej. Skaczemy zgodnie z flow zaproponowanym przez Ash Maurya. Co ciekawego, całość podzielona jest na 2 części – lewa dotyczy procesów wewnętrznych i obliczeń, prawa procesów zewnętrznych i kontaktu z klientem. 

 

U nas lean canvasy gotowe! Przed nami decyzja, które projekty rozwijamy dalej. A o tym napiszemy po majówce 😊

 

 

 

Źródło zdjęcia


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u