Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstw

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz fazy jego rozwoju można korzystać z różnorodnych źródeł finansowania

Rynek oferuje wiele możliwości finansowania działalności gospodarczej. Jedne ze źródeł są łatwiej dostępne inne trudnej. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz fazy jego rozwoju istnieje możliwość korzystania z różnorodnych źródeł finansowania inwestycji.

 

Czym jest leasing?

Leasing stanowi umowę, w której jedna ze stron (leasingodawca) przekazuje prawo do korzystanie z określonej rzecz / określonego dobra drugiej ze stron (leasingobiorca) za ustaloną w umowie opłatę, przy czym czas użytkowania przedmiotu leasingu jest dokładnie określony w umowie. W 2000 roku umowy leasingu zostały uregulowane w Kodeksie cywilny.

 

Leasing jest instrumentem finansowania działalności przedsiębiorstwa, który jest stosunkowo łatwo pozyskać. Stanowi zarówno krótko jak i długookresowe źródło finansowania inwestycji. Dzięki temu uznawany jest za alternatywną formę finansowania dla kredytu bankowego.

 

Wyróżnia się dwie podstawowe formy leasingu – finansowy oraz operacyjny.

 

Leasing finansowy inaczej zwany kapitałowym lub inwestycyjny charakteryzuje się:

 • długoterminową umową, której okres trwania jest zbliżony do ekonomicznego zużycia się przedmiotu,
 • koszty amortyzacji, utrzymania oraz konserwacji ponosi leasingobiorca i to właśnie on wykazuje przedmiot leasingu w bilansie,
 • odstąpienie od umowy leasingu przed jej wygaśnięciem wymaga zapłaty odszkodowania, które zbliżone jest do wartości pozostałych rat leasingowych.

 

Leasing operacyjny inaczej zwany eksploatacyjny lub bieżący wyróżnia się:

 • umową, która jest krótsza od ekonomicznego zużycia się przedmiotu,
 • koszty amortyzacji, utrzymania oraz konserwacji, w tym przypadku ponosi leasingodawca i to właśnie on wykazuje przedmiot leasingu w bilansie,
 • leasingobiorca może odstąpić od umowy przed terminem jej wygaśnięcia.

 

Co może by finansowane leasingiem?

Z punktu widzenia podatków finansowane mogą być zarówno rzeczy ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne. Przedmiotem leasingu mogą być zarówno rzeczy nowe jak i używane. W szczególności wyróżnia się następujące kategorie:

 

 • pojazdy
 • maszyny i urządzenia
 • IT
 • samoloty, statki i koleje
 • nieruchomości

 

Branża leasingowa zawdzięcza swój dynamiczny rozwój głównie dzięki sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw. To właśnie ta grupa przedsiębiorstw najczęściej korzysta z finansowania swoich inwestycji poprzez leasing. Pozyskany kapitał obcy w przedsiębiorstwie może stanowić zarówno główne jak i dodatkowe źródło finansowania inwestycji. Niezależnie od rodzaju wybranego źródła finansowania, każde z nich niesie ze sobą długofalowe skutki.


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u