Na co zwrócić uwagę wykupując ubezpieczenia AC?

Zakres ubezpieczenia powinniśmy dostosować do własnych potrzeb i oczekiwań.

W przeciwieństwie do obowiązkowej polisy OC, której zakres regulowany jest ustawowo, ubezpieczenie AC w każdym towarzystwie może obejmować inne świadczenia. Dodatkowo jeden zakład ubezpieczeń może mieć w ofercie kilka wariantów polisy AC. Dlatego jeśli decydujemy się na dodatkową ochronę naszego auta, wybierając polisę AC powinniśmy kierować się nie tylko ceną, a przede wszystkim zakresem ubezpieczenia.

 

Zakres ubezpieczenia powinniśmy dostosować do własnych potrzeb i oczekiwań. Warto również uważnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia kilku polis z różnych towarzystw.

 

Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej. Najczęściej polisa AC chroni w przypadku:

  • Kolizji lub wypadku z innym pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami
  • Uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta
  • Pożaru lub wybuchu
  • Działania ekstremalnej pogody (huraganu, gradu, powodzi, lawiny, pioruna)
  • Dewastacji
  • Kradzieży pojazdu
  • Kradzieży elementów pojazdu

 

Sumę ubezpieczenia

Ważne aby suma ubezpieczenia nie była ani zawyżona ani zaniżona. Im wyższa wartość auta tym wyższa składka, ale nie znaczy to że w przypadku np. kradzieży wypłacone zostanie wyższe odszkodowanie. Towarzystwa płacą w takiej sytuacji kwotę rzeczywistą nie deklarowaną.

 

Z kolei zaniżona suma ubezpieczenia może skutkować tym, że w przypadku kradzieży auta będziemy stratni, ponieważ TU nie wypłaci więcej niż zadeklarowana suma ubezpieczenia, nawet jeśli rzeczywista wartość pojazdu jest wyższa

 

Udział własny – czy jest zastrzeżony i w jakiej wysokości, czyli czy i ile zostanie potrącone od wyliczonego odszkodowania

 

Franszyzę integralną – czy jest zastrzeżona i jaki jest jej poziom, czyli minimalna wysokość szkody, poniżej której towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności i nie płaci za szkodę

 

Zasady rozliczania kosztów naprawy pojazdu. Wykupując polisę mamy do wyboru następujące opcje:

  • Wariant serwisowy (naprawa w serwisie/warsztacie i rozliczenie bezgotówkowe na podstawie fv za wykonaną usługę)
  • Wariant kosztorysowy (wypłata odszkodowania na wskazane przez klienta konto na podstawie kalkulacji wykonanej przez zakład ubezpieczeń i brak możliwości dopłaty w przypadku poniesienia wyższych kosztów i przedstawienia fv za naprawę)

 

Amortyzację części – czyli procentowe pomniejszenie wartości części przeznaczonych na wymianę, w zależności od wieku pojazdu

 

Obowiązki jako ubezpieczającego, listę włączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (czyli przypadków, kiedy zakład ubezpieczeń nie wypłaca odszkodowania).

 

Jak widać ubezpieczenia AC są niezwykle dogodną propozycją dla każdego posiadacza auta. Nie musimy się bowiem martwić o żadne szkody. Warunkiem jest jednak posiadanie dobrego ubezpieczenia samochodu, z szerokim zakresem ochrony. 

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u