Najpopularniejszy na świecie test do badania osobowości MMPI

Metoda diagnostyczna przeznaczona w Polsce do użytku dla psychologów.

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) – jeden z najczęściej używanych psychologicznych testów osobowości.

 

Metoda diagnostyczna przeznaczona w Polsce do użytku dla psychologów. Zawiera kilkadziesiąt kategorii tematycznych między innymi:

 • funkcjonowanie całego organizmu i różnych jego narządów
 • najważniejsze nawyki
 • sprawy rodzinne
 • wykształcenie i zawód
 • postawy społeczne, polityczne, religijne
 • postawy związane z życiem seksualnym
 • rodzaje i sposoby przeżywania uczuć
 • konkretne symptomy zaburzeń psychicznych

 

Stosuje się go często w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja itd.). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy, po urazach). Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań na które należy odpowiedzieć „prawda” lub „fałsz”. MMPI oferuje pomiar o charakterze kombinacji różnych skal i ich części. Do takich celów służą różnego rodzaju formuły, reguły i indeksy. Najbardziej znanym i podstawowym jest tzw. wskaźnik Gougha, od którego zależy nasza decyzja czy wynik testu MMPI jest wiarygodny czy też został zniekształcony

 

Ocena stanu psychicznego u osób po urazie

 

Logiczne jest, że obrażeniom ciała po urazie może towarzyszyć również uraz psychiczny. Skutkiem tego może być zespół stresu pourazowego (Posttraumatic Stress Disorder – PTSD) oraz skutki neuropsychologiczne po urazie głowy.

Obiektywizacji i standaryzacji diagnoz i ocen psychiatrycznych służą badania psychologiczne.

W związku z tym,  orzecznik przy dokonywaniu oceny stanu psychicznego za pomocą wykonania badania testem MMPI, ustala następujące fakty funkcjonowania przed urazem

 • stopień narażenia na uraz
 • istnienie wsparcia społecznego (rodzina, znajomi)
 • skłonność do innych chorób
 • ryzyko symulowania i chęć uzyskania wtórnych korzyści
 • reakcje po urazie

 

Dodatkowo w przypadku roszczeń o odszkodowanie orzecznik „bada” odpowiedzi na następujące pytania;

 • Czy stwierdzone objawy spełniają rzeczywiście kryteria kliniczne zespołu stresu pourazowego?
 • Czy podawany stres był dość silny by mógł wywołać to zaburzenie?
 • Czy badany był w przeszłości badany psychiatrycznie?
 • Czy rozpoznanie zespołu stresu pourazowego opiera się wyłącznie na subiektywnym opisie objawów podawanych przez badanego?
 • Jaki jest aktualny poziom pogorszenia funkcjonowania psychicznego osoby, która stara się o odszkodowanie?

 

MENTAX SA od 2015 roku współpracuje z psychologami, którzy wykonują pakiety z wykorzystaniem badania testem MMPI na terenie całej Polski między innymi:

 • Pakiet PTSD, kompleksowa diagnostyka urazu posttraumatycznego
 • Pakiet dla uprawnionych po śmierci osoby bliskiej

Opublikowano:

Mentax na Facebook'u