Należne świadczenia przy szkodzie komunikacyjnej

Dowiedz się jakie świadczenia przysługują Ci przy szkodzie komunikacyjnej?

Szkoda komunikacyjna to szkoda wynikła wskutek kolizji lub wypadku drogowego. W zależności od tego z jakiej polisy likwidujemy szkodę z OC czy  z AC, różne są też świadczenia, które nam przysługują.

 

W przypadku szkód likwidowanych z OC sprawcy możemy uzyskać następujące świadczenia:

  • odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu – do wyboru są dwa warianty: rozliczenie bezgotówkowe pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym, a zakładem naprawczym, na podstawie faktury za wykonaną usługę lub rozliczenie gotówkowe, kiedy to odszkodowanie zostaje wypłacone na wskazane przez poszkodowanego konto, zgodnie z wyliczeniem przygotowanym przez zakład ubezpieczeń,
  • zwrot kosztów holowanie – jeśli pojazd po zdarzeniu drogowym został unieruchomiony lub zakres uszkodzeń nie pozwalał na dalsze poruszanie się nim po drodze publicznej,
  • zwrot kosztów za wynajem pojazdu zastępczego – poszkodowanemu przysługuje auto zastępcze na czas naprawy, które TU powinno zorganizować lub wyrazić zgodę na organizację takiego pojazdu przez klienta na własną rękę,
  • zwrot kosztów z powodu utraconego dochodu – jeśli pojazd służy do działalności gospodarczej i bez niego nie ma możliwości zarobkowych,
  • zwrot za utratę wartości handlowej pojazdu – w sytuacji, kiedy w kolizji lub wypadku drogowym pojazd został uszkodzony, a w następstwie tego doszło do utraty jego wartości handlowej, możemy wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy szkody z roszczeniem z tego tytułu,
  • zwrot kosztów wykonania dodatkowego badania technicznego po naprawie pojazdu – jeśli naprawa pojazdu dotyczyła elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • zadośćuczynienie – czyli jednorazowe świadczenie, które pomóc ma w zmniejszeniu cierpień fizycznych i psychicznych, w przypadku odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego,
  • zwrot kosztów leczenia – przysługuje wówczas, gdy należy pokryć wydatki na leczenie po wypadku, a więc lekarstwa, rehabilitację (razem z zakupem niezbędnych urządzeń i dojazdem do placówek), także przygotowanie do nowego zawodu,
  • rentę – jeśli następstwem wypadku jest uszczerbek na zdrowiu, który wymaga stałego leczenia i specjalistycznej opieki lub w jego wyniku poszkodowany nie jest w stanie pracować,
  • świadczenie wypłacane rodzinie w przypadku śmierci w wypadku komunikacyjnym osoby bliskiej.

 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku szkód likwidowanych z dobrowolnego ubezpieczenia AC. Niepodważalnym jest, że należy się odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu. Ewentualna wypłata dodatkowych roszczeń zależy od zakresu ochrony jaki został wykupiony na polisie oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u