Nowe ekrany dla serwisantów

Aby łatwiej nam się pracowało 😉 Liczymy na owocne przyjęcie zmian przygotowanych dla dogodnej pracy naszych serwisów. 

Po wytężonym czasie prac nad zbudowaniem i wdrożeniem nowych ekranów angularowych dedykowanych dla serwisów, nastał ten czas 😉

 

Logując się do systemu Mentax serwis automatycznie jest przekierowany do nowego ekranu startowego – dashboard.

 

Na obecne wdrożenie systemowe przygotowane zostały nowe widoki dotyczące:

  • strony głównej
  • listy przedmiotów
  • monitów
  • wiadomości

 

DASHBOARD

Strona główna prezentująca widok ma najważniejsze zagadnienia dla serwisu: zakres zleceń, zestawienie statystyczne, informacja o nowych wiadomościach, monity, niezbędne materiały oraz kontakty.

 

 

Nowy widok  LISTA PRZEDMIOTÓW 

podział na zlecenia:

  • assistance
  • klient indywidualny
  • przepięcia

 

 

 

Nowy ekran – WIADOMOŚCI

 

Nowy ekran – MONITY SYSTEMOWE

 

Liczymy na owocne przyjęcie zmian przygotowanych dla dogodnej pracy naszych serwisów. 

 

Kolejnymi ekranami przygotowywanymi do wdrożeń są: reklamacje, administracja oraz mapa.

 

Podziękowania dla udanej współpracy z zespołem IT.  😉


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u