Ochrona ubezpieczeniowa

Warto zadbać o ubezpieczenie, które upoważni nas do otrzymania odszkodowania, jeżeli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku.

Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się dosłownie każdemu, choć zwykle jest tak, że nie myślimy o tym, że może on przydarzyć się nam. Warto zadbać o to, by mieć ubezpieczenie, które upoważni nas do otrzymania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku.

 

Mianem trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się pojawienie się choroby lub urazu, które na stałe ograniczą funkcje naszego organizmu, co może wpłynąć na zdolność do wykonywania codziennych czynności. Tego rodzaju uszczerbki na zdrowiu muszą być także uznane za nieodwracalne. Wprawdzie termin trwałego uszczerbku na zdrowiu może być rozumiany różnie, to jednak art. 11 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wskazuje że „za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy”.

 

Trwały uszczerbek na zdrowiu  może powstać w wyniku nieszczęśliwego wypadku czyli przez zdarzenie nagłe  wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie, które nastąpiło w czasie obowiązywania umowy dodatkowej dotyczącej trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną uszkodzenia ciała.

 

Dzięki ochronie ubezpieczeniowej, jeśli zdarzy się wypadek i osoba będzie musiała udać się na zwolnienie, a następnie ponosić koszty leczenia i rehabilitacji, może ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu. Wypłacane odszkodowanie może być różnej wysokości, najczęściej ubezpieczyciel ocenia stopień uszczerbku na zdrowiu i na tej podstawie ustala kwotę odszkodowania do wypłacenia. Co ważne, ubezpieczenie w razie wypadku obejmuje również tak przykre zdarzenie, jak śmierć poszkodowanego. Wtedy świadczenia wypłacane są najbliższej rodzinie, najczęściej małżonkowi zmarłego poszkodowanego.

 

W celu ustalenia prawa osoby zgłaszającej roszczenie do świadczenia, niezbędne jest przekazanie ubezpieczycielowi m.in. wypełnionego wniosku o wypłatę świadczenia. Najczęściej ubezpieczyciele mają przygotowany specjalny formularz, który należy wypełnić. Wymagana może być także dokumentacja medyczna związana z uszkodzeniem ciała i inne dokumenty potwierdzające, że doszło do wypadku. Dokładny wykaz wymaganej dokumentacji zawarty jest w warunkach ubezpieczenia.

 

Kluczowym elementem jest gromadzenie wszelkiej dokumentacji medycznej, badań powypadkowych, faktur, rachunków, również w trakcie trwania leczenia i rehabilitacji. Istotna jest również dokumentacja potwierdzającą przebieg wypadku, czy też dokumentacja zdjęciowa miejsca zdarzenia, a także uszkodzonego mienia. W celu zabezpieczenia swoich praw, na miejsce zdarzenia należy wezwać stosowne służby, bądź też sporządzić oświadczenie, wskazujące na winę sprawcy. Dochodząc odszkodowania pamiętać należy, iż to na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia swoich roszczeń, gdyż ubezpieczyciel sprawcy wypadku opierać się będzie głównie na przedstawionej przez osobę poszkodowaną dokumentacji.

 

Ochrona ubezpieczeniowa jest również ważna w każdym innym aspekcie życia. Warto, więc pomyśleć o innych formach ubezpieczenia, takich jak ubezpieczenie domu w budowie, samochodu, wyjazdu na wakacje. Bardzo często zapominamy o tych kwestiach i dopiero w przypadku negatywnego zdarzenia losowego żałujemy, że odpowiednio wcześnie nie zadbaliśmy o ubezpieczenie, które daje spokojny sen i pewność finansową w sytuacjach niezależnych od nas.

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u