Określenie ról a skuteczna praca w zespole

Jasno określone cele to czynniki, które przekładają się na efektywność, kreatywność i zaangażowanie w pracy.

Poczucie sprawczości,  poczucie bezpieczeństwa, poczucie odpowiedzialności czy jasno określone cele to czynniki, które z pewnością przekładają się na efektywność, kreatywność czy zaangażowanie w pracy.

 

Mając tego świadomość zdefiniowaliśmy Role w zespole szkód osobowych.

 

W tym celu skupiliśmy się na:

  • wypisaniu wszystkich możliwych zadań jako ról w zespole,
  • określeniu tytułu każdego zadania,
  • sprecyzowaniu sensu istnienia danej roli w zespole,
  • ustaleniu domeny,
  • skonkretyzowaniu odpowiedzialności

 

Przypisanie osoby do roli uwzględnia wykorzystanie jej dobrych stron, talentów,  potencjału, zdolności, umiejętności. Tym samym dana osoba wzmacnia samodzielnie poczucie własnej wartości.

 

Taka metoda pracy sprzyja Nam w osiągnięciu jeszcze większego poczucia odpowiedzialności, współpracy oraz uzyskaniu wiedzy odnośnie tego:

  • kto i co robi
  • czego od kogo można oczekiwać
  • kto oraz jakie decyzje podejmuje

Opublikowano:

Mentax na Facebook'u