Praca w zespole BLS z perspektywy programisty

Ciągła współpraca owocuje budowaniem coraz lepszych relacji, dzięki temu też nasza praca przynosi większe efekty.

Relacje, które tworzymy z członkami zespołu, mają duży wpływ na pracę, którą wykonujemy. Ciągła współpraca owocuje budowaniem coraz lepszych relacji, dzięki temu też nasza praca przynosi większe efekty.

 

Udział programisty w codziennej pracy zespołu likwidacji szkód pozwala na dużo lepsze zrozumienie procesów zachodzących podczas realizacji zleceń. Wiedza ta jest niezbędną, aby procesy te mogły być stale optymalizowane i ulepszane. Taka współpraca daje przewagę nad współpracą z zewnętrznymi zespołami IT czy też zewnętrznymi podwykonawcami, nie znającymi charakteru pracy zespołu oraz ich potrzeb.

 

Dzięki tak zbudowanym zespołom, wdrożenie nowych funkcjonalności czy też poprawa działania obecnych rozwiązań przebiega dużo szybciej a potrzeba ich korygowania zmniejsza się. Dzielenie się wiedzą ma charakter bezpośredni co niweluje możliwość błędnego zrozumienia wykonywanych prac. Programista będąc częścią zespołu może stale monitorować potrzeby współpracowników oraz odpowiednio szybko reagować na nie.

 

Kolejnym obszarem, na którym bliska współpraca IT z BLS zaowocowała jest komunikacja z klientem. Każda ze stron rozpatruje inne zagadnienia podczas trwających rozmów ze zleceniodawcami, dzięki wspólnej możliwości kontaktu tematy omawiane są zarówno od strony technicznej jak i procesu likwidacji szkód dając pełny i jasny przekaz informacji. Zaangażowanie programisty w spotkania biznesowe, udział w podejmowaniu decyzji pozwala na szybszy feedback dla klienta w określaniu terminów czy możliwości technologicznych wprowadzanych rozwiązań.

 

Osobiście, największym atutem takiej współpracy jaki odczuwam z perspektywy programisty jest dużo większe poczucie współtworzenia czegoś, niż jedynie realizacja zadań. Dzięki temu pracę mogę wykonywać z większym zaangażowaniem, a efekty tej pracy są dla mnie dużo bardziej widoczne, mierzalne oraz „namacalne”.


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u