Szkody spowodowane obciążeniem śnieżnym

Niepozorny, biały puch może być przyczyną poważnego niebezpieczeństwa. Pamiętaj o systematycznym odśnieżaniu dachu!

Śnieg na dachu to zimą zjawisko powszechne – jeśli już zwracamy na nie uwagę, to częściej wzbudza ono u nas pozytywne skojarzenia. Dopiero katastrofy budowlane, w których giną ludzie uświadamiają nam, że ten niepozorny, biały puch może być przyczyną poważnego niebezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest systematyczne odśnieżenie dachu.

 

Jeden metr kwadratowy białego puchu o przeciętnej gęstości i grubości około 15 cm może ważyć około 50 kg. Grubość pokrywy śnieżnej na dachu nie zawsze przekłada się na jej ciężar. W odpowiednich warunkach, na skutek zmieniających się temperatur śnieg może delikatnie się rozpuszczać i ponownie zamarzać, tworząc lodowo-śnieżną pokrywę. Pokrywa taka o grubości 15 cm może obciążyć konstrukcję wagą już nie 50, ale 150 kg/m²! Tu właśnie należy zachować czujność, gdyż warstwa lodu może ukrywać się pod cienką warstewką świeżego śniegu. Szczególnie chodzi tu o dachy płaskie lub o niewielkim nachyleniu połaci dachowych.

 

Według polskiej normy Polska podzielona jest na 5 stref obciążenia śniegiem.  W strefie pierwszej spodziewane obciążenie dachu może wynieść 70 kg/m²,  w strefie czwartej ponad 120 kg/m², i te wartości projektanci muszą uwzględniać przy projektowaniu nowych budynków.

 

Ubezpieczyciele w swoich ofertach posiadają ochronę przed szkodami spowodowanymi nadmiernym obciążeniem śniegiem. W większości przypadków za szkody te istnieje odpowiedzialność już w podstawowym zakresie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów a odpowiedzialność nie jest uwarunkowana ciężarem śniegu. Odpowiedzialność istnieje za każdą szkodę spowodowaną pod wpływem ciężaru śniegu. Jedynym ubezpieczeniem, gdzie odpowiedzialność ubezpieczyciela jest uwarunkowana ciężarem śniegu jest obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. W myśl ustawy za szkody spowodowane opadami śniegu uważa się tylko gdy powstaną one w wyniku opadów przekraczających 85% wartości charakterystycznej (normowej) obciążenia śniegiem gruntu, właściwej dla strefy, w której znajduje się ubezpieczony budynek, określonej według obowiązującej normy polskiej „Obciążenie śniegiem”.

 

Warunkiem uznania szkody za spowodowaną opadami śniegu jest, aby przynajmniej jedna stacja meteorologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zlokalizowana na terenie tej samej strefy lub strefy o niższej wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem w promieniu 100 km od ubezpieczonego budynku, zmierzyła ciężar pokrywy śnieżnej przekraczający 85% wartości charakterystycznej (normowej) właściwej dla miejsca lokalizacji budynku.

Pamiętaj! W Polsce zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym (art. 61 pkt. 1 i 2) to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego w razie wystąpienia czynników zewnętrznych związanych m.in. działaniem sił natury, takich jak intensywne opady atmosferyczne, które mogą spowodować zagrożenie dla budynku lub ludzi.


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u