Ubezpieczenie bagażu w czasie podróży

Kradzież czy zagubienie bagażu w podróży zdarza się bardzo często. Jak można się przed tym uchronić? 🤔

Z roku na rok większa liczba Polaków wykupuje ubezpieczenie turystyczne chroniące przed kosztami leczenia czy na wypadek nieszczęśliwych wypadków, jednak o wiele mniej osób decyduje się wykupić dodatkowe ubezpieczenia bagażu. A przecież kradzieże czy zgubienia zdarzają się bardzo często- świadczyć o tym mogą statystyki turystyczne prowadzone przez biura podróży oraz raporty policyjne. Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa pozwala podróżnym zrekompensować przynajmniej część strat, które mogli ponieść w wyniku zdarzenia.

 

Ubezpieczenie bagażu można wykupić jako jeden z elementów składowych polisy na podróż. Zdarza się, że taka ochrona jest już w pakiecie ubezpieczenia, w niektórych Towarzystwach można ją dokupić za dodatkową składką. Przy kupnie takiego rozszerzenia należy zwrócić uwagę na definicję słowa ”bagaż”- przed wyborem polisy warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).

 

Zwykle można spotkać się z informacją, że są to walizki, kufry, torby, plecaki wraz z zawartością.

 

Ubezpieczenie bagażu obejmuje ochroną ubezpieczeniową cztery ryzyka- kradzież, zniszczenie/ zagubienie, opóźnienie.

 

Każdy z ubezpieczycieli oferujący ochronę bagażu, gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie kradzieży. Jednak, że nie jest to takie proste, ponieważ kradzież kradzieży nie jest równa. Towarzystwa Ubezpieczeń w OWU zaznaczają, że podróżny ma obowiązek chronić swój bagaż, by nie dopuścić do powstania szkody, dlatego też ochronie podlegają bagaże, które zostały odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą;

  • powierzone przewoźnikom,
  • przechowalniom  (za potwierdzeniem),
  • przechowywane w pokojach hotelowych/apartamentach,
  • kabinie przyczepy, luku bagażowym czy bagażniku samochodowym.

 

W przypadku gdy doszło do kradzieży, ubezpieczony powinien niezwłocznie poinformować o tym lokalną jednostkę policji.

 

W przypadku zniszczenia czy zagubienia bagażu odszkodowanie można uzyskać, gdy szkoda powstała wskutek konkretnych wydarzeń;

  • siły żywiołu,
  • wypadki komunikacyjne na lądzie, morzu czy powietrzu,
  • nieszczęśliwego wypadku lub nagłe zachorowania,
  • zaginięcie bagażu powierzonego zawodowemu przewoźnikowi lub profesjonalnej przechowalni,
  • zniszczenie, uszkodzenie bagażu na skutek kradzieży.

 

Niektóre ubezpieczalnie mają dodatkową opcję ochrony, opóźnienie bagażu. Gwarantuje one zwrot kosztów za zakup niezbędnych przedmiotów, które mają zastąpić rzeczy użytku osobistego i codziennego w podróży. W takim przypadku musimy posiadać potwierdzenie nadania bagażu profesjonalnemu przewoźnikowi oraz dowód opóźnienia.

 

Wyłączenia odpowiedzialności każde TU określa osobno w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

W przypadkach gdy pozostawiło się bagaż bez opieki, uszkodzone zostały same pojemniki (walizki, kufry, plecaki, itd.), zniszczenia powstały na skutek wad przedmiotu bądź bagaż został skonfiskowany, nie możemy liczyć na to, że odszkodowanie zostanie wypłacone. Przed przystąpieniem do ubezpieczenia należy zapoznać się z OWU, które dostępne są na stronach internetowych Towarzystw. Często takie przedmioty jak biżuteria, środki płatnicze, bilety podróżne, bony towarowe, książeczki oszczędnościowe, klucze, sprzęt audiowizualny, elektronika, sprzęt fotograficzny, antyki, zbiory kolekcjonerskie czy sprzęt sportowy nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

 

Reasumując, warto zadbać o bagaż i ubezpieczyć go od kradzieży, zgubienia, zniszczenia lub opóźnienia. Zwłaszcza, że w taką ochronę nie trzeba inwestować dużej ilości pieniędzy, wystarczy drobna suma dołożona do ogólnego ubezpieczenia turystycznego i możemy być spokojni. 😉

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u