Ubezpieczenie OC zawodu

Co to jest i czy każdy musi je mieć?

Przedmiotem ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu jest odpowiedzialność cywilna za szkody związana z działalnością zawodową. Dotyczy szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz strat finansowych osób trzecich. Zgodnie z art. 119 Kodeksu Pracy pracodawca może pociągnąć pracownika do odpowiedzialności materialnej nawet do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Ubezpieczenie OC zawodu chroni od odpowiedzialności materialnej, w przypadku błędu popełnionego w trackie wykonywania obowiązków zawodowych.

 

Są zawody, które wymagają dużej specjalizacji, a ich złe wykonanie może narazić klientów na duże szkody. Dlatego godnie z rozporządzeniem Ministra Finansów pewna grupa zawodów ma obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia. Zaliczamy do nich m.in.:

 

 • Lekarze
 • Adwokaci
 • Radcy prawni
 • Księgowe
 • Notariusze
 • Komornicy sądowi 
 • Agenci nieruchomości
 • Architekci
 • Inżynierzy budownictwa
 • Brokerzy ubezpieczeniowi

 

Ubezpieczenie OC zawodu mogą wykupić osoby wykonujące również inne zawody, które nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym. Mówimy wtedy o dobrowolnym ubezpieczeniu OC zawodu, a z tej opcji chętnie korzystają:

 

 • Nauczyciele
 • Wychowawcy na koloniach i  obozach
 • Przewodnicy turystyczni
 • Lekarze weterynarii
 • Trenerzy sportowi
 • Farmaceuci
 • Kierowcy zawodowi
 • Fryzjerzy
 • Kosmetyczki

 

Jak widać ubezpieczenie OC zawodu jest popularne w wielu branżach. Warto rozważyć czy w naszym życiu zawodowym taki zakres ochrony nie byłby przydatny i wykupić odpowiednią polisę. 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u