Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych

Ubezpieczenie fotowoltaiki to skuteczne zabezpieczenie finansowe na wypadek zniszczenia instalacji

Korzystanie z zielonej energii jest nie tylko przyjazne środowisku, ale i opłacalne, czego dobrym przykładem jest wykorzystanie promieni słonecznych. Na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych można dostać dofinansowanie, co tylko zwiększa ich atrakcyjność.

 

Panele fotowoltaiczne a panele słoneczne – jaka różnica?

Instalacja fotowoltaiczna pozwala nie tylko zaoszczędzić, ale może również przynieść wymierne zyski. Pobiera ona energię z promieni słonecznych i przetwarza ją na energię elektryczną. Ta z kolei może zasilać sprzęty domowe. Wypracowaną nadwyżkę można natomiast sprzedać przedsiębiorstwom specjalizującym się w dystrybucji energii. Co ciekawe, panele fotowoltaiczne są najbardziej efektywne zimą, niż latem. 

 

Instalacja solarna służy do produkcji energii cieplnej, którą można wykorzystywać do ogrzewania wody oraz dodatkowego wspomagania instalacji centralnego ogrzewania. W tym przypadku nadwyżki energii nie można spieniężyć – taka możliwość istnieje tylko w przypadku energii elektrycznej. Panele słoneczne najlepiej sprawdzają się w ciepłych miesiącach.

 

Mimo iż panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne reprezentują inne technologie i mają nieco inne zastosowania, przez towarzystwa ubezpieczeniowe traktowane są bardzo podobnie. Ubezpiecza się je z polisy mieszkaniowej praktycznie na takich samych zasadach.

 

Nierzadko panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne montuje się na posesji. Wówczas, jako budowle na trwałe związane z gruntem, mogą zostać włączone do polisy mieszkaniowej w charakterze rozszerzenia. W taki sam sposób można również ubezpieczyć garaż wolnostojący, altanę czy budynki gospodarcze. Oczywiście, jak przy każdym innym rozszerzeniu polisy, ubezpieczony ponosi dodatkowy koszt.

 

Ochrona instalacji solarnych i fotowoltaicznych z polisy mieszkaniowej może odnosić się do dwóch aspektów:

 • zabezpieczenie finansowe przed szkodami bezpośrednimi spowodowanymi przez zdarzenia losowe (m. in. powódź, upadek drzewa, huragan, trąba powietrzna, itd.) i osoby trzecie (wandalizm, dewastacja, kradzież z włamaniem);
 • zabezpieczenie finansowe na wypadek strat wywołanych przez przestój uszkodzonej instalacji.

 

Panele słoneczne i fotowoltaiczne mogą ulec zniszczeniu na skutek licznych zdarzeń losowych, wśród których można wymienić:

 • wyładowania atmosferyczne
 • upadek drzewa lub masztu
 • przepięcie
 • grad
 • huragan
 • trąba powietrzna
 • ogień
 • eksplozja i implozja
 • powódź

 

Poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej lub solarnej mogą zostać również zniszczone lub skradzione. Jeśli chcemy się zabezpieczyć na wypadek takich okoliczności, włączmy w polisę również kradzież z włamaniem, kradzież zwykłą, dewastację i wandalizm. Istotnym dodatkiem dla kompleksowej ochrony paneli słonecznych i fotowoltaicznych – z racji materiałów, z jakich są wykonane – jest także stłuczenie elementów szklanych.

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u