Whiplash – prawdopodobieństwo powstania urazu

Najczęstszą przyczyną powstania tego typu urazów są wypadki komunikacyjne.

Temat urazu whiplash, a więc urazu biczowego lub  tzw. “smagnięcie biczem” był już poruszany przede wszystkim od strony medycznej – „SMAGNIĘCIE BICZEM” (Z ANG. WHIPLASH). Dziś chcemy zwrócić uwagę na czynniki związane z prawdopodobieństwem powstania urazu podczas kolizji.

 

Nie od dziś wiadomo, że zgłoszeń szkód z tytułu urazu biczowego przybywa, a do pewnego czasu nie było obiektywnego testu do diagnozowania urazów kręgosłupa typu whiplash.

 

Zaczęto jednak analizować przypadki takich zdarzeń, wprowadzono nowe metody podejścia do badania poszkodowanych i diagnozowania urazu z wykorzystaniem rezonansów magnetycznych. Ponadto zaprzęgnięto do pracy inżynierów oraz technikę komputerową w celu obliczeń i analizy samych kolizji.

 

Powszechna jest opinia, że whiplash może być jedynie wynikiem wypadku przy dużej prędkości. Również jeżeli pojazd nie wykazuje widocznych oznak uszkodzeń to mało prawdopodobne jest aby uczestnicy kolizji odnieśli jakiekolwiek urazy a zwłaszcza urazu kręgosłupa. Niestety może jest to błędna opinia a w świetle nowych badań i analiz na powstanie urazu ma wiele  innych czynników niż tylko prędkość.

 

Czynniki a prawdopodobieństwo

  • Delta V – różnica  prędkości środka masy pojazdu tuż przed i po zderzeniu – zazwyczaj większa różnica prędkości oznacza większe prawdopodobieństwo wystąpienia urazu kręgosłupa, tak samo duże przyspieszenie zwiększa ryzyko wystąpienia urazu.
  • Geometria kolizji – chodzi  o ustalenie z której strony nastąpiło zderzenie pojazdów. Według badań najwięcej urazów kręgosłupa powstanie przy uderzeniach w tył pojazdu, natomiast ryzyko powstania urazu przy zderzeniach bocznych i czołowych jest 2-3 krotnie mniejsze.
  • Rodzaj zderzających się pojazdów – głównie wpływ ma różnica masy pojazdu uderzającego ale takżę masa pojazdu, którym się poruszamy. Mała masa pojazdu jest czynnikiem zwiększającym wystąpienie urazu.
  • Konstrukcja auta – sztywne elementy nadwozia jak haki, progi oraz orurowania mogą zwiększyć prawdopodobieństwo urazu kręgosłupa.
  • Położenie poszkodowanego – miejsce zajmowane w pojeździe przez poszkodowanego może znacząco wpłynąć na powstanie urazu.
  • Element zaskoczenia – wiedza o  tym, że kolizja nastąpi sprawia, że poszkodowany może być przygotowany na takie zdarzenie co przekłada się na spięcie mięśni i zmniejsza prawdopodobieństwo powstania urazu.
  • Płeć, wzrost i budowa ciała – czynniki anatomiczne wpływają na powstanie takiego urazu. Płeć żeńska ma przypisane zwiększone prawdopodobieństwo powstania urazu, ze względu na cechy anatomiczne. Większy wzrost oraz budowa asteniczna (wątła, smukła) również przyczyniają się do powstania urazu kręgów szyjnych.
  • Zabezpieczenia bierne auta – tak zwane anti – whiplash, choć w różnych markach samochodów nazwa ta może być zróżnicowana.

 

SAHR – system aktywnych zagłówków – kiedy kierowca w wyniku kolizji jest „wciskany” w fotel, umieszczony we wnętrzu panel jest naciskany przez jego plecy, co powoduje wysunięcie zagłówka w górę i do przodu. Dzięki temu nasza głowa szybciej, niż w przypadku standardowego zagłówka uzyskuje oparcie, co ogranicza nienaturalne wygięcie kręgosłupa do tyłu i zmniejsza ryzyko uszkodzenia kręgów szyjnych. Plusem tego typu systemu jest jego odwracalność i wielokrotność użytku.

 

WHIPS – system „anti – whiplash” –  to specjalnie skonstruowany typ siedzeń wraz ze specjalnymi zagłówkami stosowany w wielu nowych modelach samochodów osobowych, który zabezpiecza kręgosłup i odcinek szyjny pasażerów przed skutkami gwałtownego uderzenia w tył pojazdu. Niestety wadą tego systemu jest to, że po kolizji taki fotel jest wymieniany lub naprawiany w autoryzowanym serwisie producenta.

 

Jak widać prawidłowa ocena prawdopodobieństwa i skutków zaistnienia urazu kręgosłupa typu “smagnięcie biczem” jest dość złożona i kompleksowa. Wraz z  pomocą orzeczników i medyczną diagnostyką oraz analizą samej kolizji towarzystwa ubezpieczeniowe są w stanie obiektywnie ocenić aktualne i przyszłe skutki urazów typu whiplash a także ustalić czy roszczenia z tego tytułu są zasadne.


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u