Zalety pracy programisty bezpośrednio z zespołem BLS

Chociaż programista większość swojej pracy wykonuje samodzielnie, jego praca jest nierozerwalnie związana z zespołem BLS

„Zespół to organizm złożony z części (z osób), których wydajność i efekt pracy zależą od wzajemnej współpracy oraz od tego czy jego części używane są zgodnie z ich przeznaczeniem”

 

Chociaż programista większość swojej pracy wykonuje samodzielnie, jego praca jest nierozerwalnie związana z innymi osobami.

Mając to na uwadze w MENTAX każdy zespół BLS tworzą nie tylko osoby zajmujące się obsługą i realizacją szkód ale również programiści, którzy czuwają między innymi nad pojawiającymi się problemami technicznymi oraz mają ogromny wpływ na budowanie rozwiązań.

 

A jakie zalety dostrzega zespół szkód osobowych współpracując z naszym programistą Danielem?

Komunikacja

Mówi się,  że ciężko jest zrozumieć język programisty. My jednak widzimy to inaczej. Dzięki regularnym rozmowom oraz stałą współpracą –  komunikacja z Danielem nie jest nam straszna. 😊

Dostępność

Dzięki temu, że Daniel bierze udział w codziennej pracy grupy, na bieżąco rozwiązuje nieoczekiwane problemy systemowe.

Jasność informacji

Ciągłość współpracy pozwala unikać wgłębiania się z pozoru w trudne do wyjaśnienia problemy, które w efekcie okazują się banalne.

Szybki przepływ informacji

Korzystając ze wspólnych komunikatorów, mamy bezpośredni kontakt z Danielem co pozwala unikać przestojów, które mogłyby rzutować na naszą pracę oraz wizerunek zewnętrzny.

Rozwój

Dzięki wspólnym wyznaczaniu celów, aplikacji do tworzeniu wspólnych zadań – planujemy działania krótko czy długofalowe, które wpływają na rozwój działu.

Atmosfera

Bez Daniela nie tworzylibyśmy niezastąpionej, truskawkowej atmosfery. 😉


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u