Przepięcia

Baza ponad 250 profesjonalnych serwisów diagnozujących sprzęt pod kątem weryfikacji przyczyny powstania szkody. Wyeliminowanie awarii samoistnych, eksploatacji, niewłaściwego użytkowania sprzętu.

O usłudze

W procesie likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym przed przystąpieniem do naprawy klient podpisuje zgodę na naprawę sprzętu przez Serwis oraz na bezgotówkowe rozliczenie szkody (cesja na serwis). W przypadku szkody całkowitej dodatkowo proszony jest o wyrażenie zgody na utylizację sprzętu przez serwis – działanie antyfraudowe.

Utylizacja

Dla mienia, dla którego naprawa okaże się być niemożliwa, bądź nieopłacalna (szkoda całkowita) serwis ma obowiązek odebrać sprzęt od klienta, a następnie przekazać do utylizacji zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W przypadku przekazania sprzętu do Zakładu przetwarzania elektro-odpadów na serwis nakłada się obowiązek stworzenia oświadczenia, że dany sprzęt został poddany utylizacji, z wymienieniem nazwy zakładu.

Zobacz także: Likwidacja szkód w sprzęcie RTV/AGD/IT

Zainteresowany?

Napisz do nas

    * - pola wymagane

    Mentax na Facebook'u