IDI – nie takie wywiady straszne

Projektując nowy produkt/usługę warto zapytać się potencjalnych klientów o ich zdanie.

Projektując nowy produkt/usługę warto zapytać się potencjalnych klientów o ich zdanie. Temu właśnie służy przeprowadzenie badań. Badania dzielimy z grubsza na dwie grupy: ilościowe i jakościowe. Badania ilościowe dostarczają nam wiedzy o nasileniu danego zjawiska i zadają pytanie “ile?”. Z kolei badania jakościowe pozwalają znaleźć odpowiedzi na pytania “jak?” i “dlaczego?”. 

 

IDI to z angielskiego “in-depth interviews” – wywiady jakościowe indywidualne. Mieliśmy przyjemność w MENTAX SA zapoznać się z nimi – najpierw na dwu godzinnym szkoleniu z budowaniu wywiadów, a później w praktyce. IDI to forma badania jakościowego, w którym uczestniczą dwie osoby: respondent (uczestnik) i moderator (prowadzący wywiad). Wywiad indywidualny skupia nie na zrozumieniu tematu, analizie kontekstu, grupy docelowej, jej procesów decyzyjnych, problemów, motywacji, potrzeb w kontekście danego zagadnienia. Możemy odnieść go do ulubionego pytania jednego z członków zarządu MENTAX SA – “Po co?”.

 

Wchodząc na nowe wody, projektując nowe produkty, przeprowadziliśmy w zeszłym tygodniu 16 wywiadów jakościowych indywidualnych. To była ciekawa lekcja, która pozwoliła nam zrozumieć patrzenie potencjalnych klientów na projektowane w zespole usługi. Dobrze jest usłyszeć, że nasze założenia są zbieżne z myśleniem innych, fajnie jest też zderzyć się z rzeczami, których nie wzięliśmy w ogóle pod uwagę. 

 

Jak pracujecie nad nowym rozwiązaniem, usługą, produktem – zróbcie wywiady. Uzyskane z nich informacje bardzo pomagają w pracy nad prototypem. Ale o tym napiszemy w kolejnym wpisie.

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u