Strategia roczna budowana przez pracowników w MENTAX S.A.

Jak dobrze stworzyć strategię dla biznesu? Strategia roczna budowana przez pracowników na przykładzie MENTAX.

strategia budowana przez pracowników

W 2021 roku w MENTAX S.A. po raz pierwszy podeszliśmy do wspólnego planowania strategicznego. Wspólnego, to znaczy budowanego bezpośrednio przez pracowników i ich liderów, zatwierdzonego przez zarząd. Liderzy zbierali informacje w swoich zespołach, tworzyli wspólne plany z pracownikami i później przekładaliśmy te dane na cele strategiczne. Podsumowując rok 2021 możemy potwierdzić, że ten system się sprawdził. Dużo udało się zrobić i w tym roku kontynuujemy podejście wspólnego planowania.

Strategia empowermentu

Zaangażowanie pracowników w przedsięwzięcia realizowane przez organizację, świadomy współudział zatrudnionych osób w jej rozwoju poprzez wykorzystanie osobistych kompetencji to długofalowy cel MENTAX. Będąc organizacją realizującą tak zwane przywództwo służebne (servant leadership), przy budowaniu rocznej strategii wdrożyliśmy zasady empowermentu. Pozwoliło nam to wyzwolić zwiększoną motywację do planowania celów strategicznych w zespołach. Mogliśmy to zrobić, bo od lat kształtujemy w organizacji atmosferę pracy opartą na wzajemnym zaufaniu. Co to oznacza w praktyce?

Po pierwsze, w proces budowania strategii zaangażowaliśmy wszystkich pracowników. Liderzy zespołów prowadzili rozmowy, zbierali wskazówki, przemyślenia i zapisywali każdy pomysł. Dzięki temu podczas dwudniowego warsztatu planowania strategicznego w Budzyniu, w którym brali udział liderzy i zarząd, mogliśmy spojrzeć na rozwój organizacji w każdym obszarze. Wybrane na 2022 rok cele są spójne z potrzebami rozwojowymi poszczególnych zespołów i realnymi możliwościami ich osiągnięcia. Prowadzi to do tego, że członkowie zespołów podchodzą do zadań jak właściciele firmy, a więc z większą odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Dzięki takiemu podejściu – zaproszeniu pracowników do procesu podejmowania decyzji dotyczących strategii rocznej organizacji – umożliwiamy pracownikom wzięcie odpowiedzialność za swoje działania. Przekłada się to na świadomość kosztów, poczucie przynależności, wzrost wydajności oraz poprawę relacji w zespole, dzięki posiadanej realnej władzy decyzyjnej. 

2021 rokiem sukcesów

Dzięki zastosowanemu podejściu i wdrożeniu empowermentu do budowania strategii rocznej, w 2021 zrealizowaliśmy aż 75% założeń! Ale po kolei. 

Sukcesem w wymiarze budowanej kultury współpracy było spotkanie całego zespołu. W końcu po 3 latach udało nam się spotkać ze sobą i spędzić super weekend w pałacyku w Otrębusach. Pracujemy zdalnie od samego początku istnienia firmy, z różnych lokalizacji w Polsce i zagranicą, mamy biura w trzech miejscach (w Koszalinie, we Wrocławiu i w Warszawie) – co nie sprzyja codziennemu kontaktowi i zżywaniu się zespołu. Stąd spotkanie na żywo, w dodatku po ostatnich pandemicznych miesiącach, było dla nas ważnym wydarzeniem w 2021. 

Co jeszcze się wydarzyło? 

 • nasz zespół powiększył się o 14 specjalistów;
 • wystartował nowy dział sprzedaży;
 • powstał dział marketingu;
 • zbudowaliśmy też nową markę MENTAX SOFTWARE, która ma skupiać się na sprzedaży usług programistycznych. 

A cele? Najlepiej opowie o nich poniższa infografika:

strategia budowana przez pracownika

MENTAX SOFTWARE – jak z likwidacji szkód rozszerzyliśmy działalność na tworzenie dedykowanego oprogramowania

Ta zmiana rozpoczęła się już w 2020 roku, jednak rok 2021 był przełomowy. Działając już 16 lat na rynku likwidacji szkód wytworzyliśmy wewnętrznie zdalne jednostki programistyczne, które na stałe weszły jako składowe innych zespołów. Dzięki temu, gdy któryś z zespołów zgłaszał potrzebę zmiany w oprogramowaniu, chciał zbudować nowy ficzer, czy polepszyć coś w CRM, to nie tworzył zadania dla odrębnego zespołu IT, tylko przekazywał zgłoszenie do programistów działających w jego ramach. Dzięki temu usprawnienia, automatyzacje czy naprawy błędów w zespołach MENTAX dzieją się od ręki. 


W 2021 postanowiliśmy podzielić się naszym doświadczeniem szybkiego i zwinnego tworzenia oprogramowania na zamówienie z innymi. I tak powstał MENTAX SOFTWARE. Co ważne, od samego początku postawiliśmy na wsparcie dla  startupów w formule venture building. My dajemy wsparcie programistyczne, zasoby obliczeniowe i finansowanie na rozwój. Ty dostarczasz pomysł i zespół, który go dowiezie. 

W 2022 liczy się postęp, a nie doskonałość

“Liczy się postęp, a nie doskonałość” to hasło przewodnie naszej strategii na 2022 rok. W tym roku wychodzimy z założenia, że nawet jak się nam coś nie uda, ale pójdziemy chociaż krok do przodu, to jest to tak samo cenne. Może nie udać się zrealizować celu, jednak na pewno wiele nauczymy się po drodze. 

Po co w ogóle budujemy strategię?

 • aby ukierunkować działania w organizacji na zdefiniowane i ważne cele,
 • aby pokazać co jest ważne w bieżącym roku,
 • aby była współpraca przy realizacji poszczególnych celów,
 • aby mieć punkty odniesienia w trakcie roku gdzie jesteśmy z realizacją planów,
 • aby przekazać decyzyjność i kompetencje wykonawcze w ręce pracowników,
 • aby utrwalić dobre standardy w całej organizacji.

W naszej strategii patrzymy na firmę z czterech perspektyw: Finanse, Klient, Procesy, Ludzie. W sumie na 2022 roku zaplanowaliśmy 25 celów. Ciekawostką w tym roku jest zaopiekowanie się każdym poszczególnym celem przez Projekt Menedżera Celu, którym nie musi być lider zespołu. Z każdy celem powiązane są premie za jego osiągnięcie i dzięki temu zespół, który pracuje nad celem ma konkretne mierzalne premie finansowe, dzielone na każdego członka zespołu realizującego cel. Dzięki transparentności w budowaniu i wynagradzaniu za osiągnięte cele, w realizację strategii na 2022 angażuje się cała firma. Atrybutem naszej organizacji jest wysoki poziomie zaufania i postawa liderów, którzy dostrzegają znaczenie zaangażowania pracowników w procesy decyzyjne i ich wartość dla przedsiębiorstwa. Liderzy jasno i często komunikują swoje wizje, są przekonani do dzielenia się z pracownikami zyskiem firmy, inwestują w kapitał intelektualny firmy i doceniają lojalność w biznesie, podejmując kroki, by wzmacniać ją w zatrudnionych osobach.

Jak działa MENTAX

Budowanie strategii to wycinek działania naszej organizacji, która jest znana na rynku jako turkusowa. Jednak jest to na tyle ważny wycinek, że poświęcamy mu cały niniejszy artykuł. To co zaplanujemy realizujemy bowiem cały rok. Jak to zaplanujemy rzutuje też na chęć realizacji celów przez zespoły. Jak już wspomnieliśmy, podejście zarządu i liderów w organizacji jest oparte na zaufaniu wobec pracowników. W MENTAX poruszamy się w jasno zdefiniowanych warunkach pracy, do których jako najważniejsze należą:

 • ustalanie wspólnych celów i sposobów działania,
 • przejrzystość zasad,
 • respektowanie tajemnicy,
 • bezwarunkowe spełnianie obietnic,
 • gotowość do dzielenia się zyskami,
 • rozwijanie sieci kontaktów.

W praktyce menedżerowie MENTAX podejmuję konkretne działania, będące wyrazem zaufania wobec pracowników. Należą do nich otwarta komunikacja, dzielenie się strategicznymi informacjami, otwarte komunikowanie ocen i uczuć, inicjowanie udziału pracowników w podejmowaniu decyzji. W aktywnościach związanych bezpośrednio z zarządzaniem operacyjnym mamy w firmie otwartość na:

 • tolerowanie błędów i traktowanie ich jako sposobu uczenia się,
 • omawianie rzeczywistych problemów,
 • troskę o sytuację pracowników,
 • transparente dzielenie się informacjami,
 • wspieranie kreatywności i innowacyjności.

I choć spółka MENTAX od dawna kojarzona jest z rynkiem likwidacji szkód, warto wspomnieć, że w 2020 roku utworzyliśmy dział Badań i Rozwoju, a w samym tylko 2021 roku przeprowadziliśmy 9 projektów Proof of Concept zgodnie z metodyką design sprint, z czego 4 PoC trafiło do etapu MVP, 1 PoC jest zawieszone, 1 PoC odrzuciliśmy a 3 PoC są w trakcie realizacji. I to jest nasz największy sukces w 2021! Wdrażanie innowacji rozwijanych wewnątrz firmy. I taki mamy też cel na 2022. Ale to już opowieść na osobny artykuł.


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u