Uproszczona likwidacja szkody majątkowej, jak to działa? 

Ubezpieczyciele coraz częściej oferują uproszczoną likwidację szkód, aby dochodzenie odszkodowania było szybkie.

Kiedy przydarzy się szkoda, każdy z nas by chciał aby odszkodowanie trafiło jak najszybciej a Ubezpieczyciele coraz częściej oferują uproszczoną likwidację szkód, która ma uczynić dochodzenie odszkodowania lekkim i przyjemnym.

 

Ubezpieczony zgłasza szkodę towarzystwu przez telefon lub internet tutaj warto dodać zdjęcia obrazujące uszkodzenia. Po zgłoszeniu szkoda jest analizowana pod kątem spełnienia kryteriów uproszczonej ścieżki likwidacji szkody. A jakie to są kryteria? Szkoda powinna cechować się nieskomplikowanym charakterem i niewielkim zakresem uszkodzeń oraz limitem wartości szkody, które ustala ubezpieczyciel.

 

Po ustaleniu kryteriów szkoda jest kierowana do pracownika specjalizującego się w określonym rodzaju szkód np. zalanie, stłuczenie, przepięcie, uszkodzenie ogrodzenia, uderzenie pioruna, pożaru, huraganu, wandalizmu, dewastacji, rabunku, utraty kluczy itp.

 

Likwidator zapoznaje się z dokumentacją sprawy i kontaktuje się telefonicznie z poszkodowanym. W ten sposób zyskuje niezbędne informacje do likwidacji szkody. Sprawdzane są także okoliczności jej zaistnienia. Telefoniczna rozmowa jest nagrywana o czym ubezpieczony jest informowany. Na podstawie rozmowy podejmowana jest decyzja o sumie odszkodowania i procedurze likwidacji szkody. Całym procesem zajmuje się jeden pracownik.

 

Poruszane kwestie w trakcie rozmowy z likwidatorem to:

  • dane osobowe
  • miejsce szkody
  • data zdarzenia
  • opis okoliczności i przyczyna powstania szkody
  • szczegółowy rachunek strat
  • rozmiar uszkodzonej części nieruchomości
  • dane sprawcy
  • dyspozycje na temat sposobu wypłaty (przelew, przekaz pocztowy)

 

W trakcie procedury telefonicznej bez wizyty rzeczoznawcy wystarczy tylko opis szkody przez ubezpieczonego. Szkody w elementach stałych mieszkania lub domu wyceniane są w oparciu o zakres uszkodzeń opisany przez rozmówcę podczas rozmowy zgodnie z wyliczeniem kosztorysowym sporządzonym według Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR). Ubezpieczony ma też możliwość dostarczenia rachunków za naprawę szkody, nie jest to jednak niezbędne.

 

Cały proces może odbyć się od kilku do kilkunastu minut a wypłata odszkodowania już w dniu następnym.

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u