Szybka likwidacja szkody majątkowej

Dlaczego warto skorzystać z likwidacji szkody bez oględzin?

Nie jest tajemnicą, że czas likwidacji szkody i wypłaty środków jest jednym z najważniejszych kryteriów, które wpływają na ocenę firmy ubezpieczeniowej.

 

Wiele Towarzystw przekonało się o słuszności tego procesu, jak i o tym, że MENTAX ze swoim doświadczeniem i autorskim systemem likwidacji szkód, nie ma sobie równych na rynku!


Co tam system – za wszystkim stoją ludzie!

Osoba, która pracuje na zrozumiałym, wygodnym systemie to zadowolony likwidator, a zadowolony likwidator przeprowadzi więcej rozmów, przekona więcej osób do akceptacji rozliczenia szkody bez oględzin.


Likwidatorzy, z którymi jesteśmy we współpracy nawet kilkanaście lat “doszlifowywali” konspekt rozmowy tak, aby podczas jednego kontaktu telefonicznego możliwe było zebranie wszystkich wymaganych informacji, wyliczenie kosztorysu oraz zabezpieczenie praw regresowych. Zatem cała procedura może zamknąć się w przeciągu kilku godzin od chwili zgłoszenia zdarzenia.
Doświadczenie likwidatora i znajomość warunków ubezpieczenia przekłada się na ustalenie czy szkoda powinna zakończyć się wypłatą lub oddaleniem roszczeń, na przykład rozpoznaniem braku związku pomiędzy opisem zdarzenia, a przedstawionymi uszkodzeniami.


Ograniczeniem do likwidacji szkód w trybie uproszczonym jest limit kwotowy lub inne kryteria określone przez Towarzystwo. Niezdecydowanie Klienta czy złożoność uszkodzeń nie jest dla naszych konsultantów przeszkodą do przekonania poszkodowanego do likwidacji bez oględzin.

Odszkodowanie już po kilku dniach pojawia się na koncie bankowym Klienta, decyzja przesyłana jest pocztą elektroniczną – wygoda, bezpieczeństwo, małe nakłady poświęconego czasu to zalety, które Klient docenia i pamięta przy przedłużaniu umowy.

Nasze rozwiązania likwidacji bez oględzin dają Towarzystwom Ubezpieczeniowym wymierne korzyści  w zakresie:

  • skrócenia czasu likwidacji
  • obniżenia średniej wartości szkody
  • obniżenia kosztów obsługi roszczeń (brak dalszych procedur np. w zakresie oględzin dodatkowych, kosztów utrzymania kosztorysanta budowlanego, abonamentu systemu eksperckiego).

 

Czego chcieć więcej 🙂


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u