4 KROKI SPRAWNEJ LIKWIDACJI SZKODY KOMUNIKACYJNEJ Z POLISY OC SPRAWCY

Likwidacja szkody komunikacyjnej nie musi być długim i skomplikowanym procesem.

Likwidacja szkody komunikacyjnej nie musi być długim i skomplikowanym procesem. Pamiętajmy, że to również od nas zależy jak szybko i w jaki sposób zakład ubezpieczeń zlikwiduje szkodę.

 

O czym należy więc pamiętać kiedy zostaniemy poszkodowani w kolizji lub wypadku drogowym?

 

Przedstawiamy 4 kroki sprawnej likwidacji szkody komunikacyjnej.

 

Krok I: O odszkodowanie zadbajmy już na miejscu szkody

Aby najlepiej zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń z zakładu ubezpieczeń obowiązkowo należy spisać notatkę ze zdarzenia jeszcze na miejscu szkody.

 

Warto wozić w samochodzie gotowy druk oświadczenia (można je znaleźć w internecie, niektóre towarzystwa dołączają taki druk do polisy OC), w ten sposób będziemy mieć pewność, że nie zapomnimy napisać wszystkich istotnych informacji.

 

Co powinno zawierać takie oświadczenie? Najważniejsze dane jakich potrzebujemy to:

  • dane uczestników kolizji (imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów, dane wynikające z prawa jazdy lub dowodu osobistego – nr dokumentu, data wydania),
  • dane polisy sprawcy – nazwa zakładu ubezpieczeń i numer polisy, okres jej ważności (koniecznie zwróć uwagę, czy w dniu szkody umowa jest ważna),dane kontaktowe ewentualnych świadków,
  • data i miejsce oraz opis zdarzenia, opis uszkodzeń, oświadczenie sprawcy co do odpowiedzialności za kolizję,
  • podpisy.

 

W przypadku wątpliwości co do winy lub jeśli podczas zdarzenia ktoś doznał obrażeń ciała, wtedy koniecznie należy wezwać policję. Funkcjonariusze na miejscu ustalą okoliczności zdarzenia, a notatkę z interwencji Towarzystwu Ubezpieczeniowe będzie mogło pozyskać we własnym zakresie. Warto w takiej sytuacji poprosić funkcjonariuszy o nr notatki policyjnej oraz zanotować, z której dokładnie jednostki są, aby móc te informacje przekazać podczas zgłaszania szkody.

 

Krok II: Zgłoszenie szkody

Zgłoszenia szkody możemy dokonać na kilka sposobów. Najwygodniejszy i najbardziej powszechny to zgłoszenie telefoniczne lub przez internetowy formularz, dostępny na stronie większości zakładów ubezpieczeń. Po zarejestrowaniu szkody otrzymujemy indywidualny numer, którym powinniśmy mieć przy sobie podczas kontaktu z ubezpieczycielem.

 

Krok III: Uzupełnijmy dokumentację

Od momentu zgłoszenia szkody zakład ubezpieczeń ma 30 dni na wydanie decyzji. Jeśli w tym czasie  nie uda się ustalić wszystkich okoliczności zdarzenia, a w szczególności odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, powinien nas pisemnie poinformować o przedłużeniu procesu likwidacji oraz wskazać co jest tego powodem. Oczywiście w interesie poszkodowanego  jest jak najszybsze uzyskanie należnego odszkodowania. Dlatego wraz ze zgłoszeniem szkody warto przekazać do zakładu ubezpieczeń pełną dokumentację z nią związaną wraz z numerem konta, na które należne odszkodowanie powinno zostać wpłacone. Jeśli nie mamy pewności, czy przekazane dokumenty są kompletne – zapytajmy. Coraz częściej mamy również możliwość śledzenia poszczególnych etapów likwidacji szkody za pośrednictwem narzędzia internetowego, które Towarzystwo na udostępnia. Warto również w ten sposób nadzorować proces likwidacji, w razie potrzeby będziemy mogli zareagować i uzupełnić ewentualne braki, co z pewnością usprawni procedurę likwidacyjną.

 

Krok IV: Sprawdź wysokość odszkodowania

Odszkodowanie z polisy OC powinno pokryć wszelkie koszty, które ponieśliśmy w związku ze szkodą, zarówno koszty naprawy pojazdu jak i dodatkowe roszczenia, takie jak holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia, parkowanie uszkodzonego pojazdu czy wynajem auta zastępczego. Na podstawie faktur za wykonane usługi mamy prawo otrzymać zwrot poniesionych kwot. Pamiętajmy, aby dostarczyć je do ubezpieczyciela od razu po ich otrzymaniu.

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u