Likwidacja szkody komunikacyjnej krok po kroku

Przed Tobą proces likwidacji szkody komunikacyjnej? Skomplikowany? Nie z naszym poradnikiem.

Stłuczka, wypadek, kolizja to sytuacje, w których mało kto potrafi zachować spokój. Często wpadamy w panikę, ponieważ nie mamy pojęcia, jak zachować się w takiej sytuacji, a już na pewno wtedy gdy przytrafiło nam się to pierwszy raz. Dlatego warto zawczasu utrwalić sobie, jak przebiega procedura zgłaszania szkody komunikacyjnej, by być przygotowanym na każdą okoliczność.

 

Miejsce zdarzenia

Już na miejscu zdarzenia  pamiętaj o dopełnieniu paru formalności, dzięki którym bez problemu będziesz mógł zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Najważniejsze jest sporządzenie druku oświadczenia z towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku braku takiego druku, oświadczenie można spisać na zwykłej kartce, pamiętając o podaniu następujących informacji:

 

  • dane uczestników kolizji (imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów, dane wynikające z prawa jazdy lub dowodu osobistego – nr dokumentu, data wydania),
  • dane polisy sprawcy – nazwa zakładu ubezpieczeń i numer polisy, okres jej ważności (koniecznie zwróć uwagę, czy w dniu szkody umowa jest ważna),
  • dane pojazdów, które brały udział w zdarzeniu (marka, model, numer rejestracyjny, a także opis uszkodzeń, które wystąpiły w wyniku zdarzenia),
  • dane kontaktowe ewentualnych świadków,
  • opis zdarzenia, opis uszkodzeń, oświadczenie sprawcy co do odpowiedzialności za kolizję,
  • podpisy

 

Jeżeli jest to możliwe dobrze jest zebranie materiału dowodowego z miejsca wypadku: zdjęć wykonanych telefonem komórkowym lub aparatem, albo krótkich filmików z miejsca zdarzenia. Gdy nie ma potrzeby wzywania policji, należy spisać oświadczenie z danymi dotyczącymi zdarzenia. Ważne, aby oświadczenie było czytelne i zawierało dane kontaktowe do sprawcy. To znacznie pomoże w pracy rzeczoznawcy, który po zgłoszeniu, przyjedzie wycenić szkodę.

 

W przypadku, kiedy na miejscu zdarzenia pojawi się policja, poszkodowany powinien o tym poinformować podczas zgłoszenia zajścia. Wówczas, towarzystwo ubezpieczeniowe wystąpi do niej z prośbą o przekazanie oficjalnej notatki o zdarzeniu. Jeżeli dokument policji jest jedynym materiałem dowodowym, proces pozyskania go, ze względów administracyjnych, może trwać dłużej niż kilka dni i trzeba mieć to na uwadze.

 

Zgłoszenie szkody

Zgłoszenia szkody możesz dokonać na kilka sposobów. Szkodę możesz zgłosić:

  • osobiście w oddziale firmy ubezpieczeniowej,
  • drogą telefoniczną,
  • przez internet za pomocą specjalnego formularza na stronie ubezpieczyciela.

 

Zgłaszając zdarzenie przez telefon, należy być przygotowanym na serię niezbędnych pytań. Konieczne jest przygotowanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych oraz numeru polisy ubezpieczeniowej. Jeśli samochód został zakupiony na kredyt lub wzięty w leasing, może również paść pytanie o cesję. To istotna informacja dla ubezpieczyciela, decydująca o tym, kto jest uprawniony do odbioru odszkodowania, a także wpływająca na szybkość całego procesu likwidacji szkody.

 

Najwygodniejszy i najszybszy jest dziś kontakt przez formularz na www, który można wypełnić w domu.

 

Zarówno w zakresie AC jak i OC szkoda powinna zostać zgłoszona do towarzystwa ubezpieczeniowego, które wystawiło polisę.

 

W sytuacji, kiedy sprawca wypadku nie posiada ważnej umowy ubezpieczenia, a Ty nie posiadasz AC, szkoda może zostać zgłoszona w dowolnym zakładzie ubezpieczeń, który oferuje ubezpieczenia komunikacyjne. Wybrane w ten sposób towarzystwo ubezpieczeniowe nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia i będzie prowadziło likwidację szkody. Odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale wszelka dokumentacja i kontakt będą możliwe za pośrednictwem ubezpieczyciela, w którym dokonaliśmy zgłoszenia roszczenia.

 

W przypadku ubezpieczenia AC procedura zgłaszania szkody jest zbliżona – podajemy dane naszego samochodu oraz numer naszej polisy autocasco. Po przyjęciu zgłoszenia firma ubezpieczeniowa powinna wysłać do nas rzeczoznawcę, który zajmie się sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji fotograficznej oraz oględzinami powstałych szkód. Rzeczoznawcy powinniśmy również udostępnić wszelkie dokumenty związane z tym zdarzeniem. Czas pomiędzy zgłoszeniem szkody a pojawieniem się rzeczoznawcy bywa bardzo różny i zależy już od konkretnej firmy ubezpieczeniowej. Czasem zdarza się też, że jeżeli szkoda nie jest zbyt duża, to ubezpieczyciel zdecyduje się na wypłatę odszkodowania bez wizyty rzeczoznawcy.

 

Oględziny pojazdu

Zgłoszenie szkody po zarejestrowaniu w systemie jest przekazywane do likwidatora oraz rzeczoznawcy. Większość szkód wymaga wykonania oględzin pojazdu. Czas na kontakt i przyjazd rzeczoznawcy to z reguły dwa do trzech dni roboczych. Odpowiednio przygotowany ekspert sprawnie dokona wyceny, a następnie niezwłocznie przekaże dokumentację do likwidatora szkody, dzięki czemu pozostaje już tylko oczekiwanie na wypłatę należnych środków.

 

Sprawdź wysokość odszkodowania

Odszkodowanie z polisy OC powinno pokryć wszelkie koszty, które ponieśliśmy w związku z wypadkiem. Obejmuje to zatem nie tylko koszt naprawy pojazdu, lecz również ewentualne koszty związane z holowaniem uszkodzonego auta, jego parkowaniem czy wynajmem pojazdu zastępczego. Na podstawie faktur za wykonane usługi mamy prawo otrzymać zwrot poniesionych kwot.

 

W zakresie AC kwestia ta zależna jest od zawartej umowy ubezpieczenia. Jeśli kupiłeś polisę z amortyzacją i udziałem własnym, musisz się liczyć z faktem, że ubezpieczyciel wypłacając odszkodowanie pomniejszy je o stopień zużycia wymienianych części oraz kwotę udziału własnego. Zawierając umowę zgodziłeś się na takie warunki i uzyskałeś dzięki temu atrakcyjniejszą wysokość składki. Jeśli jednak kalkulacja szkody wykonana przez zakład ubezpieczeń nie uwzględnia istotnych elementów i odszkodowanie jest ewidentnie zaniżone, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odwołać się od tej decyzji i oczekiwać ponownego jej rozliczenia.

 

Pamiętaj, że w procesie likwidacji szkody zakład ubezpieczeń nie jest Twoim wrogiem.


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u