Koszykowo – mój punkt widzenia

Jakie zmiany wprowadzą koszyki zadań? 🤔 Nowy rodzaj usprawnień dedykowany codziennej pracy zespołu elektroniki.

W dziale procesującym szkody przepięciowe wdrożyliśmy nowy rodzaj usprawnień dedykowany codziennej pracy zespołu. Grupy zadań zostały zdefiniowane w kontekście “koszyków”.

 

Co mamy na  myśli?

 

Definicja “KOSZYK”

Zespół ZADAŃ z danej grupy/funkcji posiadający wspólne parametry, umożliwiający dogodniejszą funkcyjność i efektywność wykonywanych zagadnień; możliwy podziału per produkt/ per klient.

 

SKŁAD:

 • grupa koszykowa 
 • koszyk
 • status zadania

 

 

JAKIE ZMIANY WPROWADZĄ KOSZYKI?

 • panel konsultanta – narzędzie spersonalizowane, z aktualnymi zadaniami do obsługi,
 • wypozycjonowanie zadań dla odrębnych grup koszykowych,
 • możliwość separacji bądź łączenia czynności/zadań,
 • pomocnicze narzędzie w delegowaniu zadań,
 • plan zajęć zminimalizowany do zakresów/czynności niepodlegających skoszykowaniu,
 • zrównany podział ilości pracy,
 • możliwość weryfikacji ilości pracy,
 • statystyki do wglądu indywidualnego/zespołu,
 • satysfakcja z widocznej realizacji zadań,
 • zminimalizowanie dodatkowej weryfikacji wśród zespołu (kto co zrobił itd.),
 • poczucie odpowiedzialności za przypisane zadania,
 • bezproblemowa dezaktywacja osoby nieobecnej,
 • automatyczne rozdysponowanie zadań osoby nieobecnej,
 • możliwość ustawiania obciążenia dla dedykowanej osoby,
 • możliwość odrębnych ustawień w zakresie danej grupy koszykowej,
 • dynamiczne i elastyczne narzędzie,
 • praca na przyjaznych ekranach angularowych,
 • dogodniejsze ustawienie priorytetów,
 • ułatwienie w organizacji czasu pracy,
 • obranie własnego rytmu pracy, zgodnego z założeniami ELE.

 

Zakładamy, że przy kolejnych wdrożeniach nowych koszyków na produkcję, będą pojawiać się dodatkowe wartości z takiego ujęcia zakresu pracy. Jesteśmy na początku drogi 😉, ale za to jakiej 😉 wszystko wyjdzie w praktyce. Powstałe obecnie zakresy grup koszykowych są tworzone na dwóch algorytmach, przypuszczamy, że na tym się nie zakończy. Mamy już pomysł na „specyficzne” koszyki…ale na ten czas praktykujmy, wdrażamy to co mamy, zgodne z omówionym harmonogramem. Uczymy się pracy w nowym trybie. 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u