Kwalifikowany podpis elektroniczny

Co musisz wiedzieć? Gdzie możesz go uzyskać?

W dobie globalnej cyfryzacji, potrzebie oszczędności czasu, ekologii oraz panującej epidemii na popularności zyskują cyfrowe formy podpisywania dokumentów czy potwierdzania tożsamości.  W cyfrowej rzeczywistości wymaga się od Nas już autoryzacji cyfrowej. 

 

Przeżytkiem wydaje się drukowanie, podpisywanie i skanowanie tak przygotowanych dokumentów. Coraz częściej ludzie i podmioty gospodarcze spotykają się z możliwością a nawet wymogami składania dokumentów w formie elektronicznej. W takiej sytuacji sprawę ułatwiają: 

 • urzędowy profil zaufany ePUAP
 • podpis cyfrowy
 • pieczęć kwalifikowana
 • podpis elektroniczny zaawansowany
 • podpis niekwalifikowany
 • kwalifikowany podpis elektroniczny

 

Pomimo różnorodności dostępnych form  podpisów cyfrowych, najbardziej szerokie zastosowanie znajduje kwalifikowany podpis elektroniczny. Ma on takie same właściwości w obliczu prawa co podpis odręczny. 

 

Do najważniejszych cech kwalifikowanego podpisu elektronicznego należą:

 • integralność dokumentu – gwarancja, że nikt nie ingerował w treść dokumentu – w momencie podpisywania tworzona jest suma kontrolna a sam dokument jest szyfrowany kluczem
 • potwierdzenie tożsamości nadawcy – wiarygodna identyfikacja tożsamości osoby podpisującej dany dokument, gdyż procedury podpisu elektronicznego dla danej osoby nie można skopiować bez wiedzy właściciela
 • niezaprzeczalność – nie pozwala na wyparcie się określonego działania gdyż tylko właściciel podpisu powinien być zdolny do jego złożenia

 

Jakie korzyści daje kwalifikowany podpis elektroniczny? Tu należy zaliczyć:

 • podpisy elektroniczne są wiążące i ważne prawnie w niemal każdym kraju
 • wydajność – gdy dokumenty są podpisywane elektronicznie transakcje i procesy przebiegają sprawniej
 • ekonomiczność – dzięki takiej formie podpisu dokumentów eliminujemy konieczność używania papieru, atramentu czy materiałów listowych, nie wymaga  fizycznych metod transportu
 • bezpieczeństwo i wygoda – zgodnie z przepisami, dokumenty opatrzone podpisami i treściami firmowymi i wrażliwymi, nie wolno wyrzucać do śmieci bez uprzedniego ich zniszczenia, natomiast dokument  cyfrowy znacznie łatwiej jest usunąć/zniszczyć

 

Podpis kwalifikowany ma zastosowanie w:

 • sygnowaniu dokumentów przesyłanych do jednostek administracji publicznej – np. przetargi publiczne
 • podpisywanie umów w formie elektronicznej
 • składanie zleceń w niektórych aukcjach internetowych
 • podpisywanie faktur elektronicznych
 • uwierzytelnienia transakcji w banku

 

Skoro kwalifikowany podpis elektroniczny należy do świata cyfryzacji to tak jak pliki może przyjąć różne formaty:

.PAdES – ten format podpisu kwalifikowanego służy do podpisywania dokumentów zawartych w plikach pdf, 

 • podpis powstaje wewnątrz pliku i nie tworzy się dodatkowy plik, tzw. kontrolny plik zewnętrzny
 • podpisany plik nie może podlegać modyfikacjom, ponieważ jakakolwiek ingerencja w treść unieważnia podpis kwalifikowany
 • nanosi graficzny znak podpisu

 

.XAdES – ten format podpisu jest wykorzystywany do podpisywania plików o innych formatach niż pdf np. word, xml. Tu należy wyróżnić dwa rodzaje tego podpisu:

 • xades zewnętrzny, gdzie do pliku źródłowego (podpisywanego) jest dołączony plik z podpisem elektronicznym stanowiącym integralną część – zawsze występują razem, przesłanie któregokolwiek pliku bez drugiego niweluje ważność podpisu
 • xades otaczający, to podpis podobny do formaty pades, podpis znajduje się w pliku podpisywanym
 • xades otoczony wewnętrzny, stosowany jest jedynie do plików w formacie XML

 

.ASiC – format ten ma zastosowanie przy podpisywaniu skompresowanych plików ZIP.

 

.CAdES – ten rodzaj podpisu stosuje się do podpisywania plików binarnych – czyli nie zapisanych w postaci tekstowej.

Gdzie można uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny

 

 

 

 

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u