Nowe ulgi podatkowe w 2021, co można odliczyć?

W 2021 r. pojawiają się cztery nowe ulgi, związane z pandemią koronawirusa. Z czego, więc możemy skorzystać?

W 2021 r. pojawiają się cztery nowe ulgi, związane z pandemią koronawirusa.

Z czego więc, możemy skorzystać?

 

 

  • Odliczenie darowizny na cele walki z  COVID-19

 

Od dochodu możemy odliczyć podwójną wartość darowizny, jakiej dokonaliśmy na ten cel. Oznacza to, że jeśli podarowaliśmy np. szpitalowi 50 tys. zł, to od dochodu możemy odliczyć 100 tys. zł. Limitem odliczenia jest osiągnięty przez nas dochód. Z prostego wyliczenia wynika, że jeśli nasz dochód roczny wyniósł 100 tys. zł, a szpitalowi podarowaliśmy 50 tys. zł, to dochód do opodatkowania wyniesie 0 zł. Podobna ulga obowiązuje przy darowiźnie tabletów lub laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe.

 

  • Ulga dla działalności gospodarczych, możliwość odliczenia straty wstecznej

W tym celu podatnik musi wykazać, że w 2020 r. poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskał w 2020 r. łączne przychody z tejże działalności niższe o co najmniej 50 proc. od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. Ulga obejmuje straty do 5 mln zł.

 

  • Ulga dla ozdrowieńców COVID-19, którzy przekazali swoją krew i osocze

Mogą oni odliczyć 130 zł za każdy litr pobranej krwi oraz 200 zł za każdy litr osocza z wytworzonymi przeciwciałami. Z kolei dawcy, których osocze zostało podane podczas zabiegów medycznych, mogą odliczyć 350 zł za litr. Ulga ta obejmuje jednak tylko honorowych dawców, którzy oddali krew nieodpłatnie.

 

  • Preferencyjna stawka podatku dla przedsiębiorstw

Niektóre przedsiębiorstwa mogą skorzystać z 5 proc. stawki podatkowej, jeśli uzyskują dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w ramach prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, w której własność intelektualna została wykorzystana na cele walki przeciwko COVID-19. Takie firmy mogą też odliczyć tzw. koszty kwalifikowane za 2002 r. związane z działalnością badawczo-rozwojową.

 

Musimy również pamiętać o corocznych ulgach:

 

  • Ulga prorodzinna: czyli odliczenia określonej ustawowej kwoty za każde posiadane dziecko

 Na pierwsze dziecko podatnik może odliczyć 1 112,04 zł. Taką samą kwotę można odliczyć również na drugie dziecko. Limit zwiększa się przy trzecim dziecku do kwoty 2 000,04 zł, a przy czwartym i następnych do kwoty 2 700 zł. Ważny jest limit dochodów, jaki występuje w sytuacji posiadania tylko jednego dziecka. Limit ten wynosi 112 000 zł dla rodziców wspólnie wychowujących dziecko i 53 000 zł dla rodzica samotnie wychowującego dziecko. Oznacza to, że jeśli dochody rodziców przekraczają te kwoty, to przy jednym dziecku nie będą oni mieli możliwości skorzystania z tej ulgi.

 

  • Możliwość odliczenia składek zapłaconych w trakcie roku na ubezpieczenie zdrowotne

 Wysokość tych odliczeń wynika z PIT-11 przekazanej przez pracodawców.

 

  • Ulga abolicyjna

Przewidziana dla osób, które zarabiają również za granicą i tam od tych zarobków odprowadzają podatki.  Ulga ta przewiduje odliczenie podatków zapłaconych za granicą od podatku rocznego wyliczonego w Polsce.

Konkretna kwota ulgi abolicyjnej będzie inna dla każdego podatnika, a wynika to z konieczności zastosowania odpowiednich algorytmów w obliczeniach.

 

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u