Osuszanie budynków

Działania stosowane w celu osuszenia zalanych pomieszczeń do stanu umożliwiającego ich normalną eksploatację.

Termin „osuszanie budynków” powinien być rozumiany jako działania stosowane w celu osuszenia zalanych pomieszczeń, mają na celu trwałe zmniejszenie – w określonym czasie – wilgotności murów i posadzek do stanu umożliwiającego ich normalną eksploatację lub wykonywanie robót remontowo – budowlanych.

 

Osuszanie budynków może odbywać się bez użycia dodatkowych urządzeń – wysychanie naturalne oraz z użyciem specjalistycznych urządzeń (osuszanie mechaniczne).

 

Należy zaznaczyć, że określenie „osuszanie” używane jest często nieprawidłowo. Na przykład wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (tzw. hydroizolacji) w zawilgoconych budynkach jest tylko jedną z metod zabezpieczania murów przed zawilgoceniem, a nie metodą osuszania.

 

Najczęściej osuszaniu podlegać będą powierzchnie podposadzkowe zalane podczas zdarzeń losowych, które możemy osuszyć bez poniesienia dodatkowych kosztów rozebrania wszystkich warstw posadzki.

 

Przed przystąpieniem do osuszania po szkodzie zalaniowej zawsze należy pamiętać, aby przedstawić ubezpieczycielowi raport sporządzony przez wyspecjalizowaną firmę, który powinien określać stopień zawilgocenia uszkodzonych pomieszczeń, czas osuszania oraz orientacyjną ilość sprzętu potrzebnego do osuszania. Takie postępowanie uchroni nas przed poniesieniem niepotrzebnych wydatków, które nie zostaną zrekompensowane w ramach ubezpieczenia. Niestety nader często zdarza się, że firmy osuszające chcąc zawyżyć koszty osuszania używają do osuszania sprzętu w niewspółmiernej ilości w stosunku na przykład do kubatury pomieszczenia czy też wysokości zawilgocenia lub przedłużają okres osuszania niezbędny do przywrócenia pomieszczenia do stanu sprzed szkody.

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u