ROLA ROLĄ ROLĘ POGANIA

Zdefiniowanie zadań oraz ról jest ogromnym wyzwaniem, ale nie dla nich! 😉 Relacja ze spotkania zespołu NNW.

Mija już kilka miesięcy od czasu wprowadzenia ról w zespole szkód osobowych jako nowej formy współpracy oraz  samozarządzania.

 

Zdefiniowanie zadań oraz ról odpowiedzialnych za te zadania oraz przypisanie określonych ról do członków zespołu było i jest nadal ogromnym wyzwaniem. Przechodzimy obecnie wewnętrzne zmiany w zakresie obowiązków, odpowiedzialności i przede wszystkim w sposobie myślenia i wykonywania zadań. Zmianie ulega postrzeganie odpowiedzialności i decyzyjności w Naszym zespole.

 

Dzięki rolą wzrosły w zespole NNW takie czynniki jak:

●      poczucie sprawczości, wpływu na działania kreujące sposób pracy,

●      odpowiedzialność osobista danej osoby za wykonywane zadania,

●      efektywność i kreatywność.

 

W  październiku odbyliśmy szereg spotkań szkoleniowo-dyskusyjnych. Celem spotkań było skonfrontowanie działań wdrożeniowych ról z rzeczywistymi efektami pracy. Mieliśmy również możliwość podzielenia się przemyśleniami, wnioskami i obawami dalszej pracy nad i z rolami.

 

Co dziś wiemy?

●  jaki obszar nie został przypisany do danej roli,

●  jakie pozytywne efekty przynosi przydzielenie odpowiedzialności i decyzyjności do danej osoby,

●  proces wdrożenia ról to proces ciągły,

●  popełniamy błędy, ale na nich się uczymy,

●  potrafimy definiować wymagania dla możliwości zaopiekowania się daną rolą przez członka zespołu,

●  ważnym elementem jest wspieranie współpracowników w wykonywanych zadaniach.

 

Efekty spotkania:

●  skrystalizowanie obaw z przyjęciem odpowiedzialności,

●  określenie braków formalnych w zakresie ról,

●  określenie wewnętrznego celu dla poprawy pracy zespołu szkód osobowych.

 

Niepożądane efekty spotkania, to złapanie kataru przez kilku współpracowników – no cóż, jak to się mówi “taki mamy klimat” 🙂


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u