Spis majątku a odszkodowanie

Podpowiadamy, w jaki sposób sporządzić taki spis i jak objąć kompleksową ochroną mienie ruchome.

Teoretycznie do zakupu polisy mieszkaniowej nie jest nam potrzebny spis posiadanego majątku. Jednak w praktyce przydaje się on zarówno podczas ustalania sumy ubezpieczenia, jak i przy ubieganiu się o odszkodowanie. Podpowiadamy, w jaki sposób sporządzić taki spis i jak objąć kompleksową ochroną mienie ruchome.

 

Na wyposażenie mieszkania składa się wiele przedmiotów, a część z nich przedstawia sporą wartość. Jeśli więc przymierzamy się do zakupu polisy mieszkaniowej, to powinniśmy przynajmniej rozważyć włączenie tego majątku w zakres ochrony, a żeby to zrobić, warto go najpierw skatalogować. 

 

Jak ubezpieczyć ruchomości domowe?

 

Pamiętajmy, że nie każda polisa mieszkaniowa obejmuje ochroną wyposażenie mieszkania, czyli tzw. mienie ruchome lub ruchomości domowe. Żeby włączyć je do ubezpieczenia, trzeba wykupić rozszerzenie, co związane jest z dodatkową opłatą. Dopiero wtedy ruchomości będą chronione przed tymi samymi zdarzeniami, co mury i elementy stałe, czyli np. pożarem, powodzią, zalaniem, uderzeniem pioruna czy też upadkiem statku powietrznego.

 

Warto również pomyśleć poszerzeniu polisy o dodatki istotne z perspektywy mienia ruchomego. Chodzi tutaj m. in. o kradzież z włamaniem, stłuczenie przedmiotów szklanych, przepięcie czy domowy assistance.

 

Jak sporządzić spis majątku?

 

Kluczem do ustalenia właściwej sumy ubezpieczenia dla ruchomości domowych jest prawidłowe skatalogowanie posiadanego mienia. Precyzyjny wykaz wszystkich posiadanych przedmiotów pozwoli nam właściwie ocenić ich łączną wartość.

  • nowe przedmioty – możemy wycenić na podstawie posiadanych paragonów i faktur, które warto zachować, bo mogą przydać się również przy ubieganiu się o odszkodowanie
  • stare przedmioty – możemy wycenić na podstawie cen z rynku wtórnego, które najprościej sprawdzić w Internecie.  

 

Nie zapominajmy, że jeśli przeszacujemy lub nie doszacujemy posiadanego mienia, to możemy na tym stracić albo płacąc zbyt wysoką składkę (nadubezpieczenie), albo uzyskując po szkodzie za niskie odszkodowanie (niedoubezpieczenie).

 

Jak uzyskać odszkodowanie za zniszczone lub skradzione przedmioty?

 

Procedura odszkodowawcza jest praktycznie identyczna u wszystkich towarzystw. Na zgłoszenie szkody mamy 3 dni od daty jej zaistnienia lub od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o zdarzeniu. Zgłoszenie powinno zawierać wykaz utraconego lub zniszczonego mienia, rok nabycia wraz udokumentowaniem faktu jego posiadania (np. paragon lub faktura).

 

Towarzystwo ma z kolei 30 dni od zgłoszenia zdarzenia na wypłatę odszkodowania. W sytuacjach problematycznych część sporna jest przelewana na konto ubezpieczonego do 14 dni od ustalenia wzbudzających wątpliwość faktów.

 

Jeśli ubezpieczyciel uzna, że jest taka konieczność, ma prawo do powołania rzeczoznawcy w celu rozwiania wszelkich wątpliwości. Koszt i organizacja takiej usługi leży po stronie towarzystwa.

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u