Ubezpieczenia roweru i hulajnogi – czyli co ubezpieczają Polacy?

Twoim podstawowym środkiem transportu jest jednoślad? Zastanów się nad jego ubezpieczeniem. 

Twoim podstawowym środkiem transportu jest jednoślad? Służy Ci do dojazdów do pracy, wypadów za miasto lub spotkanie z przyjaciółmi? Zastanów się nad jego ubezpieczeniem. 

 

Pomimo, że rowerzyści są takimi samymi uczestnikami ruchu drogowego, jak kierowcy samochodów to nie muszą oni posiadać ubezpieczenia OC. Ubezpieczenia dla użytkowników jednośladów są dobrowolne i nie wszyscy decydują się na ich zakup. Odpowiednia polisa ubezpieczeniowa to ochrona zdrowia i życia, a także samego roweru czy hulajnogi. 

 

NNW, CASCO, OC, czy  ASSISTANCE. W katalogach towarzystw ubezpieczeń często możemy napotkać te terminy. Poniżej znajdziemy wyjaśnienie ich znaczenia oraz jaki zakres ochrony może zostać zapewniony rowerzystom. 

 

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 

Ubezpieczenie NNW rowerzystów –  chroni użytkownika jednośladów w czasie jazdy, a także w czasie prowadzenia roweru. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje ochronę życia i zdrowia ubezpieczonego, gwarantując kwotę odszkodowania po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku. 

 

Ubezpieczenie CASCO

 

Zakres ubezpieczenia zbliżony do ubezpieczenia samochodu AC, casco rowerowe chroni mienie przezornego użytkownika. Zawarta polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania kradzieży lub uszkodzenia jednośladu.  Dodatkowo ubezpieczenie casco obejmuje takie zdarzenia jak: wypadek, rozbój, kradzież, akcję ratowniczą, zdarzenia losowe. 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

 

Posiadanie Ubezpieczenia OC to przydatna dla użytkowników jednośladów polisa, chroniąca ubezpieczonego w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim. Ubezpieczenie to ma zastosowanie w przypadku gdy cyklista straci równowagę i niefortunnie zarysuje mijany pojazd, będzie musiał ponieść koszt naprawy we własnym zakresie. 

 

Ubezpieczenie ASSISTANCE dla rowerów 

 

Posiadacze samochodów przywykli już do wygody jaką niesie za sobą posiadanie ubezpieczenia assistance. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rowerzyści także zapewnili sobie ten przywilej.  Ubezpieczony może liczyć na pomoc ubezpieczyciela w razie przebicia opony lub dętki. Towarzystwo może zwrócić koszty naprawy uszkodzonego roweru na miejscu zdarzenia, czy zapewnić transport do najbliższego serwisu lub domu właściciela.  

 

Istnieje również możliwość ubezpieczenia jednośladu na czas wakacyjnego wyjazdu. Zwykle towarzystwa ubezpieczeń wymagają, aby rower/hulajnogę ubezpieczyć na okres co najmniej pół roku lub rok. Jednocześnie można jednak w czasie urlopu chronić sprzęt sportowy, który zabieramy ze sobą w miejsce wakacyjnego wypoczynku. Aby było to możliwe, wystarczy kupić polisę turystyczną z odpowiednim zakresem ochrony.

 

Wiele towarzystw ubezpieczeń oferuje ubezpieczenie jednośladu, aby wybrać najlepszą dla nas decyzję należy koniecznie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). W OWU znajdziemy informacje na temat przedmiotu oraz zakresu ubezpieczenia. Warto również zapoznać się z rozdziałem dotyczącym przypadków, w którym odszkodowanie może zostać niewypłacone. 

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u