Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Dowiedź się jaka jest różnica pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to dwa różne pojęcia, które bardzo często są ze sobą mylone. Zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie mają rekompensować szkodę. Podstawowa różnica między tymi dwoma zagadnieniami jest taka, że odszkodowanie przysługuje za szkody majątkowe, a zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe.

 

Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to rodzaj rekompensaty pieniężnej wypłacanej w celu złagodzenia różnego rodzaju cierpień psychicznych o charakterze wewnętrznym (tzw. krzywda). Ma na celu wyrównanie szkody, która wystąpiła po danym zdarzeniu, ale również i takiej, której skutki mogą wystąpić dopiero w przyszłości. Zadośćuczynienie jest wypłacane tylko raz. Wyłącznie w przypadku, gdy nie dało się przewidzieć wszystkich skutków wypadku, poszkodowany ma możliwość starać się o przyznanie kolejnego świadczenia w razie wystąpienia tzw. nowej krzywdy. Wysokość zadośćuczynienia jest sprawą bardzo indywidualną, może wystąpić problem z oszacowaniem jej wysokości, gdyż składa się na niego wiele czynników.  Przede wszystkim brany jest pod uwagę rozmiar doznanej krzywdy (fizycznej i psychicznej). Analizowane jest również jak dana osoba poszkodowana żyła przed wypadkiem, czym się zajmowała oraz jak to zdarzenie wpłynęło na jej codzienność. 

 

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie jest świadczeniem pieniężnym za szkodę materialną, której wysokość można wyliczyć. Bardzo ważne jest, aby poszkodowany mógł udokumentować poniesione wydatki i straty. W ramach odszkodowania poszkodowany może się starać o zwrot kosztów leczenia – w szeroko pojętym zakresie tj. zwrot za konsultacje lekarskie, za zabiegi rehabilitacyjne i medyczne, za zakup lekarstw, za sesje terapeutyczne oraz zwrot kosztów opieki. Można również żądać od osoby odpowiedzialnej za szkodę zwrotu kosztów dojazdu do placówek medycznych czy nawet kosztów specjalistycznej diety. W przypadku bardzo poważnych uszkodzeń ciała poszkodowany może starać się o przyznanie renty oraz o zwrot dochodów, które utracił w wyniku niezdolności do pracy i konieczności przekwalifikowania się, jeśli w związku z wypadkiem nie może wykonywać już pracy w swoim wyuczonym zawodzie. 

 

Jak można zauważyć oba świadczenia są tylko pozornie do siebie podobne. Mają przedstawione przed sobą odmienne cele, nie zawsze są przyznawane razem. Inaczej przebiega ich wyliczenie, wysokość zadośćuczynienia zdecydowanie trudniej jest ustalić. Wynika z problemu ocenienia na ile szkoda wpłynęła na psychikę poszkodowanego. 

 


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u