Zniszczony nagrobek?

Nie każdy wie, że grobowiec i jego elementy można ubezpieczyć.

Nadchodzą listopadowe dni, w czasie których z zadumą pochylamy się nad grobami bliskich. Troska o mogiły, sprzątanie i dekorowanie nagrobków to wyraz naszej pamięci i miłości do tych, którzy odeszli. Niestety liczba przestępstw, do których dochodzi na cmentarzach wciąż rośnie, zwłaszcza przed Świętem Zmarłych. Grobowiec i jego elementy można ubezpieczyć nie tylko od zdarzeń losowych, takich jak napór śniegu, podtopienia, czy silny wiatr. Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują także w ochronie ubezpieczeniowej wandalizm – polegający na uszkodzeniu płyt nagrobka lub jego elementów.

 

Dewastacja i kradzieże

Sytuacje, które zdarzają się na cmentarzu to nie tylko zniszczone płyty nagrobne, czy połamane krzyże, ale również skradzione lub zniszczone narożniki grobowca, wazony, rzeźby, fragmenty płyt nagrobnych i inne elementy. Koszt nowego nagrobka lub naprawy jego elementów może być wysoki, zwłaszcza, że ceny usług kamieniarskich wciąż rosną.

 

A co gdy drzewo przewróci się na grobowiec?

Jeśli drzewo, które przewróciło się na grobowiec było w złym stanie sanitarnym, a zarządca cmentarza nie wykonał prac konserwatorskich i nie zadbał o nie, to za szkodę odpowiada zarząd cmentarza. W przypadku siły wyższej np. gdy drzewo runęło na nagrobek podczas burzy o niespotykanej sile, zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności, ale właśnie wtedy ochronę zapewni indywidualne ubezpieczenie nagrobka.


Opublikowano:

Mentax na Facebook'u