Ocena Ryzyka w Ubezpieczeniach

Oferujemy ocenę ryzyka w ubezpieczeniach na życie (wywiad lekarski, badania i testy medyczne).

O usłudze

Towarzystwo Ubezpieczeń chcąc dokonać oceny indywidualnych wniosków ubezpieczeniowych pod kątem reprezentowanego przez nich ryzyka, analizuje przed podjęciem decyzji czynniki mające wpływ na przyjęcie, odrzucenie lub odroczenie wniosku

 

CEL:

Ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie obejmuje analizę:

 • Ryzyka medycznego – wiek, styl życia, czynniki biologiczne , genetyczne itd.
  • warunki fizyczne (wzrost, waga, system nerwowy, trawienny, naczyniowo – sercowy itp.),
  • obciążenia zdrowotne zainteresowanego (przebyte i aktualne choroby, aktualny stan zdrowia itd.)
  • uwarunkowania rodzinne (obciążenia rodzinne)
  • ilość spożywanego alkoholu i tytoniu
 • Ryzyka zawodowego – określenie wpływu wykonywanej pracy na zwiększenie prawdopodobieństwa choroby, zgonu
 • Ryzyka pozazawodowego– zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu, uprawiane sporty
 • Ryzyka finansowego – określenie kosztów związanych z ubezpieczeniem w stosunku do dochodów ubezpieczonego

 

METODY OCENY RYZYKA:

Do podstawowych środków oceny ryzyka stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeń na życie należą:

 • wywiad lekarski
 • badania medyczne np. EKG, RTG klatki piersiowej itp.
 • testy medyczne np. analiza krwi, moczu

 

JAK TO SIĘ ODBYWA W PRAKTYCE?

 • Przekazanie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe do Mentax danych klienta wraz z  informacją jakie badania należy wykonać
 • Mentax niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dogodnych terminów
 • Mentax ustala z Placówkami Medycznymi lub/i z lekarzem terminy badań
 • Placówka przekazuje firmie Mentax wyniki Klienta
 • Mentax całość zrealizowanego pakietu Oceny Ryzyka przekazuje do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

 

CO OFERUJEMY ?

 • CZAS – Zaoszczędzenie czasu Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz Ubezpieczanego
 • POMOC –  Pomoc Opiekunów spraw, którzy czuwają nad przebiegiem całego procesu
 • NOWOCZESNE NARZĘDZIA – elektroniczne skierowania, upoważnienia, promesy
 • SZEROKA, AKTUALIZOWANA BAZA PLACÓWEK, LEKARZY  – współpracę z renomowanymi Placówkami Medycznymi, Laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi na terenie całej Polski
 • ELASTYCZNOŚĆ – dopasowanie przebiegu procesu do wymagań Towarzystw

 

Interesuje Cię również Ocena ryzyka w ubezpieczeniach grupowych, inne? Napisz…

Zainteresowany?

Napisz do nas

  * - pola wymagane

  Mentax na Facebook'u