Orzecznictwo Zaoczne

Oferujemy usługę zaocznego orzeczenia lekarskiego w oparciu o analizę dokumentacji medycznej oraz pionierską usługę samolikwidacji stworzoną przez MENTAX.

O usłudze

Ocena zaoczna wydawana jest przez doświadczonych orzeczników MENTAX na podstawie dokumentacji medycznej (załączonej elektronicznie do sprawy). Lekarz o wymaganej specjalizacji otrzymuje informację sms o nowym zleceniu. Logując się do autorskiego systemu MENTAX, wydaje opinie bądź orzeczenie lekarskie. System generuje wymagane dokumenty na podstawie wytycznych otrzymanych od Towarzystwa Ubezpieczeń, które następnie są weryfikowane podczas audytu wewnętrznego pod kątem poprawności i przekazywane są do Ubezpieczyciela.

  • zwrot gotowego orzeczenia odbywa się w przeciągu 24 h

Samolikwidacja

Oferujemy Państwu pionierską usługę SLA (samolikwidacja stworzona przez MENTAX). Poszkodowany otrzymuje od nas sms z proponowaną  przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe kwotą odszkodowania. Likwidator mający dostęp do naszego systemu generuje zlecenie wraz z numerem sprawy, wysokością kwoty odszkodowania, telefonem kontaktowym oraz adresem e-mail Poszkodowanego. Po otrzymaniu niezbędnych informacji poszkodowany podejmuje decyzję czy zgadza się na zaproponowane warunki. Następnie otrzymujemy informację zwrotną i przekazujemy ją do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, co znacznie przyśpiesza proces likwidacji.

Zainteresowany?

Napisz do nas

    * - pola wymagane

    Mentax na Facebook'u