OC

Oferujemy usługę orzecznictwa lekarskiego OC (opinie kompleksowe zaoczne, badania lekarskie, pakiety diagnostyczne, opinie medyczne, weryfikację opinii biegłych sądowych).

O usłudze

Orzeczenia i opinie lekarskie wydawane są naoczne oraz zaoczne z tytułu OC sprawcy celem ustalenia związku przyczynowo skutkowego oraz wysokości świadczenia na rzecz Poszkodowanego.

 

OC opinia kompleksowa z badaniami –  lekarz w zleceniu  bazowym określa (na podstawie dokumentacji medycznej załączonej do sprawy) specjalizację lekarza, który ma przeprowadzić badanie naoczne. Badanie odbywa się podobnie jak w przypadku normalnej komisji lekarskiej z tą różnicą, że do oceny są dodatkowe kryteria, tj. koszty, opieka, niezdolność do pracy, rehabilitacja (które kryteria mają być w zleceniu określa opiekun sprawy ZU). Po badaniu zlecenie jest jeszcze weryfikowane przez orzecznika ze zlecenia bazowego i na jego podstawie wydawana jest pełna opinia kompleksowa.

 

 • czas realizacji: 14 dni robocze od dnia zlecenia usługi

 

OC opinia kompleksowa – odbywa się na tej samej zasadzie co opinia z badaniami, z tym że wyłącznie na podstawie załączonej dokumentacji (bez udziału poszkodowanego na badaniu).

 

 • czas realizacji: 2 dni robocze od dnia zlecenia usługi

 

OC opinie medyczne standardowe oraz ponadstandardowe –  Dotyczą błędów w sztuce lekarskiej jak i niedołożenia należytej staranności z tytułu leczenia szpitalnego, operacji chirurgicznych, ciężkich chorób. Ocena odbywa się na podstawie analizy dokumentacji medycznej załączonej do sprawy (niekiedy wymagane jest badanie naoczne). Orzecznik ustala zasadność i prawidłowość zdarzeń. Po przeanalizowaniu sprawy wydaje opinię o popełnieniu bądź braku błędu w sztuce lekarskiej lub niedołożenia należytej staranności.

 

 • czas realizacji: 5 dni robocze opinie standardowe i 7 dni robocze od dnia zlecenia usługi

 

Opinie biegłych sądowych – Weryfikacja opinii biegłego sądowego na podstawie załączonej dokumentacji (zaocznie) przez doświadczonego biegłego orzecznika Mentax o wymaganej specjalizacji. Orzecznik wydaje ocenę zgodnie z wytycznymi oraz w terminie wyznaczonym przez TU.

 • czas realizacji: 3 dni robocze od dnia zlecenia usługi

 

Opinie rentowe – Wydawane przez doświadczonego orzecznika MENTAX o wymaganej specjalizacji. Dotyczą zwiększenia potrzeb poszkodowanego/ubezpieczonego. Orzecznik dokonując oceny bierze pod uwagę kryteria takie jak: zdolność do pracy, opieka (wymiar i czas), koszty oraz rehabilitację. Dzielą się na dwa typy z badaniami i zaoczne.

 

 • czas realizacji: 5 dni robocze od dnia zlecenia usługi

 

Pakiet PTSD (posttraumatic stress disorder) – Na badaniu naocznym przeprowadzany jest test MMPI (test osobowości) – dotyczy zespołu stresu pourazowego związanego z utratą bliskiej osoby w wyniku NW. Badanie z udziałem poszkodowanego przeprowadza psycholog posiadający uprawnienia do wykonywania testu. Po badaniu wydawana jest ocena przez głównego psychologa.

 

 • czas realizacji: 14 dni robocze od dnia zlecenia usługi

 

Pakiety diagnostyczne

Pakiet Diagnostyczny Whiplash – Kompleksowa diagnostyka urazu kręgosłupa. Poszkodowany jest kierowany na badania do specjalistów: neurolog, ortopeda oraz na badanie rezonansem magnetycznym odcinka kręgosłupa szyjnego (bez kontrastu). Diagnostyka ma na celu ustalenie stopnia uszkodzenia kręgosłupa (bądź ujawnienie stanu chorobowego). Po dokonanej diagnostyce i badaniach, zlecenie jest rozpatrywane przez orzecznika Mentax i wydawane jest ostateczne pełne orzeczenie.

 

 • czas realizacji: 14 dni robocze od dnia zlecenia usługi

 

Pakiet Diagnostyczny Wzrok – Kompleksowa diagnostyka dla pourazowych ubytków wzroku. Podstawowym badaniem jest badanie zakresu pola widzenia oraz ostrości wzroku. Określenie są przyczyny zaburzeń widzenia (ewentualne stany chorobowe i związek przyczynowo skutkowy). Proces zakończony jest opinią podsumowującą wydawana przez orzecznika w zleceniu bazowym.

 

 • czas realizacji: 14 dni robocze od dnia zlecenia usługi

 

Pakiet Diagnostyczny Słuch – Kompleksowa diagnostyka dla pourazowych ubytków w słuchu. Na badaniu diagnostycznym wykonywany jest Audiogram przez orzecznika Mentax specjalizacji otorynolaryngologia (badanie ma na celu wykazać stopień ubytku słuchu). Proces zakończony jest opinią podsumowującą wydawana przez orzecznika w zleceniu bazowym.

 

 • czas realizacji: 14 dni robocze od dnia zlecenia usługi
Zainteresowany?

Napisz do nas

  * - pola wymagane

  Mentax na Facebook'u