Oględziny

Oferujemy usługę technicznej likwidacji szkód majątkowych oraz komunikacyjnych.

O usłudze

Dzięki ogólnopolskiemu zespołowi wysoce wykwalifikowanych rzeczoznawców realizujemy oględziny w każdym miejscu w kraju w dogodnym dla poszkodowanego terminie. Zespół 380 rzeczoznawców tworzą pracownicy o określonych specjalizacjach, dedykowani osobno do obsługi szkód komunikacyjnych i osobno do obsługi szkód  majątkowych.

Nasze doświadczenie w obsłudze zleceń kierowanych do nas z Towarzystw Ubezpieczeń oraz optymalne ustawienie procesu obsługowego pozwala nam na efektywne przeprocesowanie miesięcznie:

  • 8 000 oględzin w szkodach majątkowych
  • 3 500 zleceń oględzin w szkodach komunikacyjnych

Średni czas przekazania zlecenia do Towarzystwa to 24 godziny od wykonania oględzin.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń ma możliwość śledzenia procesu likwidacji szkody online w SLS MENTAX. W systemie tym raportowane są wszystkie statusy i etapy realizacji zlecenia.

 

Korzystamy z  systemów eksperckich:

  • Obszar obsługi szkód majątkowych: RODOS, NORMA, SEKO
  • Obszar obsługi szkód komunikacyjnych: AUDANET, CARWERT, InfoPlus
  • Platformy wycen pozostałości: PPo, CarTV, Autoonline

 

Cała dokumentacja z oględzin gromadzona jest w autorskim Systemie Likwidacji Szkód MENTAX SA. Dokumentacja skompletowana podczas realizacji zlecenia, przed przekazaniem do Towarzystwa Ubezpieczeń jest w 100% szkód weryfikowana przez audytorów wewnętrznych pod kątem prawidłowości wykonania, zgodności zlecenia z wytycznymi TU oraz kompletności teczki szkodowej.

 

Po zakończeniu procesu likwidacji szkody, Towarzystwo Ubezpieczeniowe otrzymuje pełną teczkę elektroniczną szkody, która zawiera:

  • dokumentację zdjęciową z oględzin wraz z protokołem
  • wyliczenie kosztorysowe, wycenę przedmiotu szkody oraz pozostałości
  • dokumenty przekazane przez poszkodowanego podczas oględzin
  • protokół szkody
  • zabezpieczenie roszczeń regresowych
Zainteresowany?

Napisz do nas

* - pola wymagane

Mentax na Facebook'u