Likwidacja Merytoryczna

Oferujemy usługę pełnej likwidacji szkód majątkowych i komunikacyjnych w oparciu o analizę zgromadzonej w procesie dokumentacji, warunków ubezpieczenia i wytycznych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

O usłudze

Proces ten, prowadzony jest przez wykwalifikowany zespół likwidatorów mających wieloletnie doświadczenie w obsłudze merytorycznej szkód dla Towarzystw Ubezpieczeniowych. Miesięcznie jesteśmy w stanie przeprowadzić pełen proces obsługowy około 600 szkód komunikacyjnych oraz około 1 300 szkód majątkowych.

Dysponujemy rozwiązaniami systemowymi przyspieszającymi proces podejmowania decyzji, kontrolującymi obsługę korespondencji oraz  terminowość likwidacji. TU ma możliwość śledzenia procesu online w autorskim Systemie Likwidacji Szkód Mentax. W systemie raportowane są wszystkie statusy i etapy likwidacji szkody.

 

Czynności wykonywane w ramach realizowanego procesu:

 • przyjęcie zgłoszenia i zapoznanie poszkodowanych z procesem likwidacji
 • wysyłka wymaganych pism informacyjnych
 • kierowanie pojazdów do napraw w Sieci Naprawczej TU
 • zarządzanie zleceniami oględzin w szkodach
 • obsługa rezerw szkodowych
 • pozyskanie dokumentów wymaganych w procesie likwidacji
 • weryfikacja wysokości i zasadności roszczeń  dodatkowych (utracone dochody, holowanie, parkowanie, pojazdy zastępcze)
 • ustalanie odpowiedzialności TU oraz wydanie decyzji
 • zabezpieczenie roszczeń regresowych
 • obsługa odwołań w zakresie technicznym i merytorycznym

 

Całość dokumentacji gromadzona jest SLS MENTAX. Dokumenty pozyskane w procesie likwidacji przed przekazaniem do Towarzystwa Ubezpieczeń są w 100% szkód weryfikowane przez audytorów wewnętrznych pod kątem prawidłowości wykonania zlecenia oraz kompletności teczki szkodowej.

 

Po zakończeniu procesu likwidacji szkody, Towarzystwo Ubezpieczeniowe otrzymuje pełną teczkę elektroniczną szkody, która zawiera:

 • korespondencję z poszkodowanym i innymi uczestnikami procesu likwidacji
 • pełną dokumentację zgromadzoną w procesie ustalania odpowiedzialności
 • udokumentowanie wyliczenia, uznania lub odrzucenia roszczeń dodatkowych
 • raport końcowy zawierający propozycję pisma decyzyjnego
 • potwierdzenie zabezpieczenia praw regresowych
Zainteresowany?

Napisz do nas

  * - pola wymagane

  Mentax na Facebook'u